Oppaan Sivuaine: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO-sivuaine) 60 op, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine) (25/60 op) ovat Varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 §:n mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot varhaiskasvatuksen opettajille. 60 op laajuinen koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Opinnoista 25 opintopistettä suoritetaan sivuaineopintoina kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon. Loput opinnot (35 op) opiskelija voi suorittaa jatkuvan oppijan opinto-oikeudella KK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

VEO 35 op opintoihin sisältyvät erityisopettajakoulutuksen syventävät opintojaksot voit nähdä Erillisten varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintojen (VEO) 60/85 op opinto-oppaasta.

HUOM! Sivuaineen opinto-oikeus on rajattu. Opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely. Lisätietoja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopintojen haku- ja valintamenettelystä löydät Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta, joka julkaistaan viimeistään alkuvuonna 2021. Linkki oppaaseen: Filosofisen tiedekunnan sivuaineopas 2021

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella ei voi hakea sivuainevalinnassa.

Opintojen ajankohtaisista asioista tiedotetaan yammer-ryhmässä VEO- ja VEO-sivuaineopiskelijat. Ryhmään hyväksytään vain opinto-oikeuden saaneet opiskelijat. Opintoihin liittyviä materiaaleja, kuten kulkukaaviot, löydät Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisöstä, materiaalit -kansiosta. (sharepoint).

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

amanuenssi Jenna Tuononen (jenna.tuononen@uef.fi)

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Erityispedagogiikka

Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat