Oppaan Sivuaine: Erityisopettajan opinnot (ERO-sivuaine), 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityispedagogiikan oppiaine järjestää erityisopettajan sivuaineopinnot (60 op) eli erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttavat opiskelijan muut opinnot (A opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (105/2012) 8 §).

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen pedagogisin keinoin ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä.  Opiskelija osaa toimia erityispedagogiikan asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä ja ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.

 

HUOM! Sivuaineen opinto-oikeus on rajattu. Opintoihin on erillinen haku ja valintamenettely. Lisätietoja erityisopettajan sivuaineopintojen haku- ja valintamenettelystä löydät Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta, joka julkaistaan viimeistään alkuvuonna 2021. Linkki oppaaseen: Filosofisen tiedekunnan sivuaineopas 2021

Jatkuvan oppijan opinto-oikeudella ei voi hakea sivuainevalinnassa.

Opintojen ajankohtaisista asioista tiedotetaan yammer-ryhmässä ERO- ja ERO-sivuaineopiskelijat. Ryhmään hyväksytään vain opinto-oikeuden saaneet opiskelijat. Opintoihin liittyviä materiaaleja, kuten harjoitteluiden toteutusohjeet, löydät Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisöstä, materiaalit -kansiosta (sharepoint).

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (kokonaisuusmerkinnät)

amanuenssi Jenna Tuononen (jenna.tuononen@uef.fi)

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/Erityispedagogiikka

Kohderyhmä: Sivuaineopiskelijat