Oppaan Sivuaine: Saksan kieli, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

SAKSAN KIELI JA KULTTUURI 2020-2021
SIVUAINEOPISKELIJAN OPAS

Oppiaineen yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät sivun alareunasta.

Saksan kielen sivuaineopinnot antavat yleisten työelämävalmiuksien lisäksi edellytykset toimia opettajana ja kansainvälisissä viestintä- tai asiantuntijatehtävissä esimerkiksi liike- ja elinkeinoelämässä tai julkishallinnossa.

Saksan kielen perusopintojen tavoitteena on kirjallisen ja suullisen kielitaidon kehittäminen. Perusopinnoissa luodaan tiedollinen ja taidollinen perusta aineopintojen opiskeluun. Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvän saksan kielen suullisen ja kirjallisen viestintätaidon, perehtyy saksankieliseen kulttuuriin ja tutustuu saksan kieleen ja kulttuuriin liittyvään tutkimukseen.

Periaatteena on, että opinnot suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Tästä syystä aineopinnoissa edellytetään suoritetuksi mahdolliset edeltävät opinnot. Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja.

Saksan kielen yliopisto-opiskelu edellyttää lukion lyhyen saksan oppimäärää (B3) vastaavaa kielitaitoa.

Suuntautumisvaihtoehto

Itä-Suomen yliopiston saksan kielen oppiaineessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. 

Opintojen arvostelu

Yksittäisten opintojaksojen ja tutkielmien arvostelu ilmoitetaan humanistisen osaston opiskelijan oppaassa. Harjoituskurssien suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista opetukseen. Tämä tarkoittaa läsnäoloa vähintään 80 % opetustunneista. Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu.

Perusopinnot

Opintokokonaisuus arvostellaan siihen mukaan laskettavien opintosuoritusten keskiarvon perusteella.

Aineopinnot

Saksan kielen aineopintojen opintokokonaisuudet arvostellaan niihin mukaan laskettavien opintosuoritusten painotetun keskiarvon perusteella humanistisen osaston opinto-oppaassa esitetyllä tavalla.

Sivuaineen opinto-oikeus ja opiskelu

Sivuaineeksi saksan kieltä suunnittelevat voivat hakea opinto-oikeutta joko syyslukukauden alussa tai lopussa sivuaineen valintakokeessa, ylioppilastutkintotodistuksen saksan kielen arvosanan tai aiempien saksan kielen yliopisto-opintojen perusteella. Lisätietoja sivuainehausta filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa. (Avautuu uuteen välilehteen.)

Yhteystiedot

Oppiaineen vastuuhenkilö:

Professori Alexandra Simon-López
alexandra.simon-lopez (at) uef.fi
Agoran 2. krs, huone 234

Opintoneuvonta:

HOPS-ohjaaja, perus- ja aineopinnot:

Niina Syrjänen
niina.syrjanen (at) uef.fi
puh. 050 5696137
Agrora, huone 250

Opintokokonaisuuksien sulkeminen ja yleinen neuvonta:

amanuenssi Risto Helén
risto.helen (at) uef.fi
puh. 029 44 52021
Agoran 1. krs, huone 142