Oppaan Sivuaine: Taiteensosiologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

KULTTUURINTUTKIMUS, ERIKOISTUMISALANA TAITEENSOSIOLOGIA 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Taiteensosiologia on perustettu kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan vuonna 1981. Suomessa taiteensosiologiaa voi opiskella itsenäisenä oppiaineen vain Itä-Suomen yliopistossa. Taiteensosiologia tutkii taiteen ilmiöitä sosiaalitieteiden käsitteiden avulla, mutta se käyttää hyväksi myös humanistisessa taiteentutkimuksessa kehiteltyjä käsitteitä ja menetelmiä. Sen mielenkiinto kohdistuu paitsi taideteoksiin myös kaikkeen siihen toimintaan, joka tekee taiteen mahdolliseksi yhteiskunnassa: taiteen tuotantoon, välitykseen, vastaanottoon ja kulutukseen sekä näitä alueita koskevaan yhteiskunnalliseen sääntelyyn. Taiteensosiologian opinnot antavat valmiuksia toimia erityisesti näihin osa-alueisiin kytkeytyvissä asiantuntijatehtävissä sekä muissa työtehtävissä, joissa tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä taiteen merkityksistä osana yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Taiteensosiologian opetusta antaa Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma yhteistyössä yhteiskuntatieteiden laitoksen, erityisesti sosiologian oppiaineen kanssa. Taiteensosiologiasta voi suorittaa perusopinnot 30 op sekä aineopinnot (erikoistumisalan opintoina 15 op+ kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 15 op). Opintoja on tarjolla myös kulttuurintutkimuksen yhteisessä tarjonnassa. Lisäksi kulttuurintutkimuksen syventävissä opinnoissa taiteensosiologian erikoistumisalan opintoja on 15 op sekä sivuainetutkielma 20 op.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja voivat opiskella ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kulttuurintutkimusta tai mainittuja erikoistumisaloja vastaavaa ainetta pääaineenaan tai laajana sivuaineena kandidaatin tutkinnossa. 

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

OPINTOJEN RAKENNE

2129140 TAITEENSOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 OP)
Sosiologian ja taiteensosiologian perustaidot 20 op
2122114 Taide yhteiskunnassa ja kulttuurissa (5 op)
2129109 Taiteensosiologian perusteet (5 op)
5514101 Sosiologian perusteet (5 op)
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot (5 op)
Taiteensosiologian tuntemus 10 op
2129110 Taiteen ja kulttuurin vastaanotto ja kulutus (5 op)
2129111 Taide- ja kulttuuripolitiikka (5 op)

2129260s TAITEENSOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (sivuaine) (30 OP)
Yhteiskuntatieteiden paradigmat 5 op
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot (2 op)
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus (3 op)
Sosiologinen taideteoria ja taidepolitiikka 10 op
2129214 Sosiologinen taideteoria (5 op)
2129215 Taiteen politiikka ja talous (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 15 op. Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia

2124130s KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (sivuaine) (60 OP)
Kaikille yhteiset opinnot
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2124106 Kulttuurintutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)
Erikoistumisalojen omat opinnot 15 op
Erikoistumisalana taiteensosiologia
2124603 Taiteensosiologian nykyteoriat (5 op)
2124604 Taiteensosiologian metodologia (5 op) tai 2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät (5 op)
2124605 Taiteensosiologian erityiskysymyksiä (5 op)

OPINTO-OIKEUS

Taiteensosiologia on vapaa sivuaine.

 

Opintoneuvonta

Juhana Venäläinen
juhana.venalainen at uef.fi
Agora, huone 152
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan Zoomilla

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.