Oppaan Sivuaine: Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

SUOMEN OPETTAMINEN TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ (S2) 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
  • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
  • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
  • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
  • on saanut valmiuksia opettaa suomea henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Opinto-oikeus

Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.

Suomi toisena/vieraanakielenä-kokonaisuus on suomen kielen opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Kaikkien muiden on haettava sivuaineoikeutta (ks. Filosofisen tiedekunnan sivuaineopas (pdf) Kamusta) Sivuaineoikeuden saaneilta edellytetään syntyperäisen suomenpuhujan tasoista kielitaitoa. Suomen kielen perusopetusta Joensuun yliopistossa järjestää Kielikeskus.

Kevätlukukaudesta 2021 alkaen opintokokonaisuus on kaikille avoin.
Teksti on päivitetty 31.12.2020. 

OPINTOKOKONAISUUS

Sivuainekokonaisuuden näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.


Opintojen rakenne

2121530 Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op

Pakolliset opintojaksot:
2132911 Suomen kielen rakenne (5 op)
2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta (5 op)
2121512 Kulttuurienvälinen viestintä (5 op)
2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (5 op)
Valitse kaksi seuraavista:
2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus (5 op)
2121509 Harjoittelu (5 op)
2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja oppimisen tukeminen (5 op)

S2 opintojen Moodle

Opintokokonaisuuden vastaavuustaulukko

(opinnot aiemmin aloittaneille. Linkki avautuu uudelle välilehdelle)

Opintoneuvonta

Maria Kok
Yliopistonlehtori
maria.kokat uef.fi
Agora,
vastaanottoaika: to klo 10-11

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.