Oppaan Sivuaine: Sukupuolentutkimus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.  

KULTTUURINTUTKIMUS, ERIKOISTUMISALANA SUKUPUOLENTUTKIMUS 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Sukupuolentutkimuksen erikoistumisalan opinnoissa perehdytään siihen, millainen merkitys sukupuolella ja seksuaalisuudella on yhteiskunnassa, kulttuurissa, ihmisten välisissä suhteissa ja yksilöiden toiminnassa. Lisäksi tutkitaan, miten sukupuoli ja seksuaalisuus liittyvät muihin tärkeisiin ihmisten elämään vaikuttaviin eroihin kuten kulttuuriseen taustaan ja etnisyyteen, yhteiskunnalliseen asemaan, ikään ja terveyteen. Kysymykset tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja vallasta nivovat eri aihepiireihin liittyvät kurssit yhteen.

Sukupuolentutkimuksen opinnot antavat myös valmiuksia käytännön tasa-arvotyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sukupuolentutkimus on tieteenalana monitieteinen. Itä-Suomen yliopistossa sukupuolentutkimuksen oppiaine on osa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaa. Opetusta annetaan myös muista oppiaineista ja tiedekunnista. Lisäksi voi valita verkkokursseja valtakunnallisen Hilma-verkoston tarjonnasta. Kurssitarjonta mahdollistaa opintojen joustavan suunnittelun ja suuntaamisen oman kiinnostuksen mukaan. Sivuaineena sukupuolentutkimus tarjolla on vapaasti kaikille, ja oppiaine soveltuukin moniin eri tutkintoihin ja aineyhdistelmiin.

Sukupuolentutkimuksen opiskelu antaa hyvän pohjan kulttuurin, yhteiskunnan ja tasa-arvon asiantuntijatehtäviin. Opiskelijat työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan hallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi sekä kolmannen sektorin tehtäviin, vaikkapa projekteihin tai järjestöjen tehtäviin sekä yrittäjiksi.

Sukupuolentutkimusta voi opiskella perusopinnot 30 op sekä lisäksi aineopintotasolla erikoistumisalan opintoina 15 op. Opintoja on tarjolla lisää kulttuurintutkimuksen yhteisessä tarjonnassa. Lisäksi kulttuurintutkimuksen pääaineopiskelijat voivat erikoistua opinnäytteessään sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kulttuurintutkimuksen syventävissä opinnoissa erikoistumisalan omia opintoja on 15 op sekä sivuaineenttutkielma 20 op ja siihen liittyvä ohjaus.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja voivat opiskella ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kulttuurintutkimusta tai mainittuja erikoistumisaloja vastaavaa ainetta pääaineenaan tai laajana sivuaineena kandidaatin tutkinnossa.

Ohjausta erikoistumisalan opintoihin ja opinnäytteisiin tarjoaa sukupuolentutkimuksen professori.

 

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

OPINTOJEN RAKENNE

2128140 SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (30 OP)
Pakolliset opinnot 15 op
2128121 Johdatus sukupuolentutkimukseen (5 op)
2128122 Sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeva tutkimus (5 op)
2128123 Sukupuolentutkimuksen harjoituskurssi (5 op)
Valinnaiset opinnot 15 op
2128124 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5op)
2128234 Miestutkimus (5 op)
2128125 Sukupuolistunut väkivalta (5 op)
5111234 Sukupuolihistoria (5 op)
2128126 Ikä ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa (5 op)
5514124 Tytöstä naiseksi (5 op)
5514123 Suomalainen koulu (5 op)
5515224 Tasa-arvopolitiikka (5 op)
5515211 Hoivan käytännöt (5 op)
5516129 Gender, State, and the Labour Market (5 op)
2422012 Aineopintoja: Teologinen sukupuolentutkimus (4 op)
2423226 KH erityiskysymyksiä: Uskonto ja sukupuoli Suomessa (4 op)
2128235 Teknologia ja sukupuoli (5 op)

2128260s SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (sivuaine) (30 OP)
Aineopintojen ydinaines 15 op
2128231 Sukupuolentutkimuksen teoria yhteiskunta- ja kulttuurikritiikkinä (5 op)
Valitse 10 op seuraavista:
2128233 Tasa-arvotyö (5op)
2128232 Feministisen ajattelun klassikot (5op)
5116378 Feministinen maantiede (5 op)
2121354 Sukupuoli ja kieli (3-5 op)
2128236 Sukupuolentutkimuksen HILMA-verkoston erikoiskurssi (5 op)
2128124 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
2128234 Miestutkimus (5 op)
2128125 Sukupuolistunut väkivalta (5 op)
5111234 Sukupuolihistoria (5 op)
2128126 Ikä ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa (5 op)
5514124 Tytöstä naiseksi (5 op)
5514123 Suomalainen koulu (5 op)
5515224 Tasa-arvopolitiikka (5 op)
5515211 Hoivan käytännöt (5 op)
5516129 Gender, State, and the Labour Market (5 op)
2422012 Aineopintoja: Teologinen sukupuolentutkimus (4 op)
2423226 KH erityiskysymyksiä: Uskonto ja sukupuoli Suomessa (4 op)
2122316 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
2128235 Teknologia ja sukupuoli (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot (15 op). Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia


2124130s KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (sivuaine) (60 OP)
Kaikille yhteiset opinnot
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2124106 Kulttuurintutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)
Erikoistumisalojen omat opinnot 15 op
Erikoistumisalana sukupuolentutkimus
2124503 Sukupuolentutkimuksen teoreettiset suuntaukset (5 op)
2124506 Tiede, tutkimus ja tieteenkritiikki (5 op) tai 2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät (5 op)
2124505 Sukupuolentutkimuksen syventävä kirjallisuus (5 op)

OPINTO-OIKEUS

Sukupuolentutkimus on vapaa sivuaine.

 

Opintoneuvonta

Jaana Vuori
professori, sukupuolentutkimus
jaana.vuoriat uef.fi
Agora, huone 264
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan, sovi tapaaminen sähköpostilla

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.