Oppaan Sivuaine: Mediakulttuuri ja viestintä, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

KULTTUURINTUTKIMUS, ERIKOISTUMISALANA MEDIAKULTTUURI JA VIESTINTÄ 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Mediakulttuurin ja viestinnän erikoistumisalan opinnoissa tarkastellaan mediaa ja viestintää sekä maailmanlaajuisena ilmiönä että osana jokapäiväistä elämää. Keskeistä on kriittisen näkökulman kehittäminen viestinnän instituutioihin ja erilaisiin mediasisältöihin ja -palveluihin. Tarkastelun kohteita voivat olla esimerkiksi media globaalina liiketoimintana, yksittäiset mediaesitykset sekä mediateknologioiden merkitys arkielämässä. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Teoreettisen tiedon ja analyyttisten taitojen lisäksi opinnot tukevat viestintä- ja työelämätaitojen kehittämistä ja vahvistamista. Opintoja suositellaan nykykulttuurin ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja voivat opiskella ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kulttuurintutkimusta tai mainittuja erikoistumisaloja vastaavaa ainetta pääaineenaan tai laajana sivuaineena kandidaatin tutkinnossa.

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

 

OPINTOJEN RAKENNE:

2126140 MEDIAKULTTUURIN JA VIESTINNÄN PERUSOPINNOT (30 OP)
2126141 Lähestymistapoja viestinnän tutkimukseen (5 op)
2126142 Viestintä kulttuurisena ilmiönä (5 op)
2126143 Media ja arkielämä (5 op)
2126144 Mediasisältöjen analyysi (5 op)
2126145 Viestintäjärjestelmät ja -rakenteet (5 op)
2126146 Mediateknologian kulttuurinen tutkimus (5 op)

2126260s MEDIAKULTTUURIN JA VIESTINNÄN AINEOPINNOT (sivuaine) (30 OP)
Aineopintojen ydinaines 15 op:
2126216 Mediatutkimuksen työpaja (5 op)
2126217 Viestinnän tutkimussuuntauksia (5 op)
2126219 Media-analyysi (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 15 op.
Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia

2124130s KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)
Kaikille yhteiset opinnot
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2124106 Kulttuurintutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)
Erikoistumisalojen omat opinnot 15 op
Erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä
2124406 Mediakulttuurin erikoistumisopinnot (5 op)
2124407 Media- ja kulttuuriteoria (5 op)
2124405 Mediakulttuurin metodologia (5 op) tai 2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät (5 op)

OPINTO-OIKEUS

Mediakulttuuri ja viestintä on vapaa sivuaine.

 

Opintoneuvonta

Pertti Kuittinen
lehtori, mediakulttuuri
pertti.kuittinen at uef.fi
Agora, huone 206
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan Zoomilla

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.