Oppaan Sivuaine: Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

KULTTUURINTUTKIMUKSEN TEMAATTISET OPINNOT, 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Jos kulttuurintutkimuksen temaattisia haluaa suorittaa opintokokonaisuuksina, tulee opinnot valita yhden
teeman alta. Kokonaisuuden minimilaajuus on tällöin 25 op.

2120230 TEEMA: KULTTUURISET KOHTAAMISET (15-30 OP)
2125133 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)
2128124 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
2124828 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa (5 op)
2120231 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet: esimerkkinä Suomen venäjänkieliset (5 op)
2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
2121601 Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin (3 op)
2121609 Karjalainen kulttuuri I (4 op)
2121713 Nykynäkökulmia karjalaan ja karjalaisuuteen (3 op)
2121814 Karjalainen rituaaliperinne (5 op)
2123225 Kansanomainen lääkintätieto ja parantaminen (5 op)
2127244 Karjalan kansanmusiikki (5 op)
2120232 Kulttuuriset kohtaamiset: valinnainen opintojakso (2–5 op)

2120240 TEEMA: KULTTUURISET ESITYKSET JA TUOTANNOT (15-30 OP)
2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi (5 op)
2126146 Mediateknologian kulttuurinen tutkimus (5 op)
2125132 Visuaalinen antropologia (5 op)
2122230 Kirjallisuus ja muu media (5 op)
2122321 Filosofinen taiteen ja kirjallisuuden tutkimus (5 op)
2126221 Median tuotanto, talous ja sääntely (5 op)
2126222 Visuaalinen analyysi (5 op)
2126223 Mainonta ja kulutuskulttuuri (5 op)
2123229 Perinnetieteellinen performanssitutkimus (5 op)
2127243 Esittävän taiteen tuotannot (5 op)
2127245 Elokuvamusiikin tutkimus (5 op)
2122323 Myytit, kulttuuri ja kirjallisuus (5 op)
2122315 Suomalainen nykyromaani (5 op)
2120241 Kulttuuriset esitykset ja tuotannot: valinnainen opintojakso (2–5op)

2120250 TEEMA: KULTTUURISET JÄRJESTYKSET JA VALTA (15-30 OP)
2122236 Taide, kulttuuri ja valta (5 op)
2122318 Taidemaailma (5 op)
2129215 Taiteen politiikka ja talous (5 op)
2122314 Kirjallisuus ja taide modernin yhteiskunnan itsekritiikkinä ja vaihtoehtoisen tietoisuuden ylläpitäjänä (5 op)
2125234 Antropologia ja kolonialismin perintö (5 op)
2123222 Arkisto ja kulttuurin rajat (5 op)
2126224 Teknologian domestikaatio (5 op)
2128235 Teknologia ja sukupuoli (5 op)
2128125 Sukupuolistunut väkivalta (5 op)
2128126 Ikä ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa (5 op)
2122316 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
2122319 Tekijyys kirjallisuudessa ja kirjallisessa elämässä (5 op)
2120251 Kulttuuriset järjestykset ja valta: valinnainen opintojakso (2-5 op)

2120260 TEEMA: RUUMIILLISUUS, TEKNOLOGIA JA YMPÄRISTÖ (15-30 OP)
2128235 Teknologia ja sukupuoli (5 op)
2124829 Näkökulmia terveysteknologioihin (5 op)
2127246 Musiikki, ääni ja hyvinvointi (5 op)
2127247 Äänimaisema ja kulttuurinen ympäristötutkimus (5 op)
2124208 Kulttuurinen aistitutkimus (5 op)
2124832 Ympäristökulttuurit ja hyvinvointi (5 op)
2123230 Kulttuurinen eläintutkimus (5 op)
2128122 Sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeva tutkimus (5 op)
2128126 Ikä ja sukupuoli kulttuurintutkimuksessa (5 op)
2125235 Ruumiillisuuden sosiokulttuuriset teoriat (5 op)
2120261 Ruumiillisuus, teknologia ja ympäristö, valinnainen opintojakso (2-5 op)

2120270 TEEMA: KULTTUURINTUTKIMUKSEN SOVELLUKSIA (15-30 OP)
2126225 Tietotekniikan harjoitukset (5 op)
2126226 Sähköinen julkaiseminen (5 op)
2126227 Kuvankäsittelyn tekniikat (5 op)
2126228 Mediakirjoittaminen (5 op)
2130829 Kaunokirjallisuuden kääntäminen (5 op)
2127248 Ääni ja käsikirjoittaminen (5 op)
2125233 Design-antropologia (5 op)
2128233 Tasa-arvotyö (5 op)
2413620 UTI syventävä kurssi: Kenttätyökurssi (5 op)
2126230 Projektityö (5 op)
2120271 Kulttuurintutkimuksen sovelluksia: valinnainen opintojakso (2-5 op)

OPINTO-OIKEUS

Kulttuurintutkimuksen temaattisiin opintoihin on vapaa sivuaineoikeus. 

 

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151

 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.