Oppaan Sivuaine: Kirjallisuus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

KIRJALLISUUS 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Koulutuksen tehtävä

Kirjallisuuden opinnot antavat laajan tietämyksen kirjallisuudesta, kirjallisesta elämästä ja kirjallisuuden tutkimuksesta. Opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden historiaan ja nykymuotoihin, kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin sekä keskeisiin käsitteisiin. Koulutus tarjoaa taidot tarkastella kirjallista kulttuuria sekä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa että kertomusteoreettisin välinein. Koulutus rakentuu läheisessä yhteistyössä muiden humanististen alojen kanssa. Kirjallisuuden opinnot antavat erinomaiset valmiudet toimia tekstien analyysin, tulkinnan ja kirjoittamisen ammattilaisena esimerkiksi opettajan tai kulttuurialan asiantuntijan tehtävissä. Opinnot tarjoavat myös valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Opiskelijoiden ohjaus

Yksittäisiä opintojaksoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä auttaa opintojakson vastuuhenkilö. Opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä auttavat osaston humanistisen osaston amanuenssit.

Kirjallisuuden perus- ja aineopintoihin sekä kandidaatin tutkintoon liittyvä ohjaus: yliopistonlehtorit Elina Arminen ja Sanna Jääskeläinen.
Kirjallisuuden syventäviin opintoihin ja maisterin tutkintoon liittyvä ohjaus: professorit Erkki Sevänen ja Risto Turunen.

 

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

 

OPINTOJEN RAKENNE

2122130 KIRJALLISUUDEN PERUSOPINNOT (30 OP)
Kirjallisuustieteen perusteet 
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op) 
2122113 Tekstianalyysitaidot (6 op)
2122114 Taide yhteiskunnassa ja kulttuurissa (5 op)
Kirjallisuuden tuntemus ja historia 
2122116 Suomalaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (7 op)
       2122116a Suomalaisen kirjallisuuden historia (3 op)
       2122116b Suomalaisen kirjallisuuden klassikot (4 op)
2122118 Länsimaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (7 op) 
      2122118a Länsimaisen kirjallisuuden historia (3 op)
      2122118b Länsimaisen kirjallisuuden klassikot (4 op)

 

2122250s KIRJALLISUUDEN AINEOPINNOT (sivuaine) (30 OP)
Kirjallisuudentutkimuksen metodiopinnot
2122201 Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset (5 op) 
2122234 Kirjallisuuden analyysi- ja menetelmäharjoituskurssi (5 op) 
Kirjallisuus ja kirjallisuuden historia
Historiaosiosta valitaan joko yleisen kirjallisuuden (2122231) tai suomalaisen kirjallisuuden (2122232) alue.
2122231 Yleinen kirjallisuus (10 op) 
       2122231a Yleinen kirjallisuus, kirjallisuushistoria (5 op)
       2122231b Yleinen kirjallisuus, kaunokirjallisuus (5 op)
2122232 Suomalainen kirjallisuus (10 op)
      2122232a  Suomalainen kirjallisuus, kirjallisuushistoria (5 op)
      2122232b Suomalainen kirjallisuus, kaunokirjallisuus (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 10 op 
Kirjallisuuden sivuaineopiskelija suorittaa temaattisia opintoja 10 op. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskeleville teemaan ”Kulttuuriset esitykset ja tuotannot” sisältyvä opintojakso 2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi on pakollinen. 
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia


2122350s KIRJALLISUUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (sivuaine) (60 OP)
Teoria ja metodiopinnot
2122311 Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita (5 op)
2122312 Kirjallisuuden teoria (5 op)
2122313 Kirjallisuudentutkimuksen metodologia (5 op)
Kirjallisuuden temaattiset opinnot 15 op
2122351 Teema: Kirjallisuus, arvot ja kulttuuris-yhteiskunnallinen muutos
      2122314 Kirjallisuus ja taide modernin yhteiskunnan itsekritiikkinä ja vaihtoehtoisen tietoisuuden ylläpitäjänä (5 op)
      2122315 Suomalainen nykyromaani (5 op)
      2122316 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
      2122317 Kirjallisuus ja luonto (5 op)
      2122325 Kirjallisuus, arvot ja kulttuuris-yhteiskunnallinen muutos, erityiskysymyksiä (5 op)
      2122236 Taide, kulttuuri ja valta (5 op)
2122352 Teema: Kirjallisuus- ja taide-elämä
      2122318 Taidemaailma (5 op)
      2122319 Tekijyys kirjallisuudessa ja kirjallisessa elämässä (5 op)
      2122321 Filosofinen taiteen ja kirjallisuuden tutkimus (5 op)
      2122326 Kirjallisuus- ja taide-elämä, erityiskysymyksiä (5 op)
2122353 Teema: Kertomukset ja representaatiot 
      2122322 Kertomuksen teoria (5 op)
      2122323 Myytit, kulttuuri ja kirjallisuus (5 op)
      2122324 Utopiat ja dystopiat (5 op)
      2122327 Kertomukset ja representaatiot, erityiskysymyksiä (5 op)
Kirjallisuuden seminaari ja sivuainetutkielma
2122303 Kirjallisuuden maisteriseminaari (10 op)
2122309 Kirjallisuuden syventävien opintojen sivuainetutkielma (20 op)

OPINTO-OIKEUS

Kirjallisuus on vapaa sivuaine. 

 

Opintoneuvonta

Perus- ja aineopinnot:

Elina Arminen
yliopistonlehtori, kirjallisuus
elina.arminen at uef.fi
Agora, huone 167

 

 

Syventävät opinnot:

Erkki Sevänen
professori, kirjallisuus, erityisesti kirjallisuussosiologia
erkki.sevanen at uef.fi
Agora, huone 171
vastaanottoaika: ti 15-16

Risto Turunen
professori, kirjallisuus, erityisesti kotimaan kirjallisuus
risto.turunen at uef.fi
Agora, huone 170
vastaanottoaika: ti 14-16, puhelimella tai Teams-yhteydellä

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151


TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.