Oppaan Sivuaine: Etnomusikologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

KULTTUURINTUTKIMUS, ERIKOISTUMISALANA ETNOMUSIKOLOGIA 2020-2021

Sivuaineopiskelijan opas

Etnomusikologian opinnot perehdyttävät musiikkiin kulttuurina, kulttuurissa ja sosiaalisena toimintana. Erilaisten musiikkien, äänimaisemien ja muiden soivien ilmiöiden merkityksiä tulkitaan ja kuunnellaan osana laajempia konteksteja, ympäristöjä ja yhteisöjen elämää.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja voivat opiskella ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kulttuurintutkimusta tai mainittuja erikoistumisaloja vastaavaa ainetta pääaineenaan tai laajana sivuaineena kandidaatin tutkinnossa.

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2127140 ETNOMUSIKOLOGIAN PERUSOPINNOT 30 op
2127119 Musiikin tutkimuksen perusteet (5 op)
2127120 Kulttuuri-ilmiöstä tutkimuskohteeksi (5 op)
2127121 Maailman musiikkikulttuurit (5 op)
2127122 Kuulonvaraisen musiikin oppiminen (5 op)
2127123 Populaarimusiikin ilmiöitä (5 op)
sekä toinen seuraavista:
2127124 Suomalaisen musiikin historiaa (5 op) tai
2127125 Taidemusiikin historiaa (5 op)

2127240s ETNOMUSIKOLOGIAN AINEOPINNOT (sivuaine) 30 OP
Aineopintojen ydinaines 15 op
2127241 Musiikkiantropologian ja etnomusikologian historia ja tutkimus (5 op)
2127242 Musiikin teoria, nuotintaminen ja musiikkianalyysi (5 op)
Valitse toinen seuraavista:
2127243 Esittävän taiteen tuotannot (5 op) tai
2413620 UTI syventävä kurssi: Kenttätyökurssi (5 op)
Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 15 op. Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia

2124130s KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (sivuaine) (60 OP)
Kaikille yhteiset opinnot
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2124106 Kulttuurintutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)
Erikoistumisalojen omat opinnot 15 op
Erikoistumisalana etnomusikologia
2124205 Etnomusikologian syventävä kirjallisuus (5 op)
2124206 Tutkielmaa tukevat etnomusikologiset metodologiaopinnot (5 op) tai 2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät (5 op)
2124207 Perehtyminen etnomusikologiseen teoriaan (5 op)

OPINTO-OIKEUS

Etnomusikologia on vapaa sivuaine.

 

Opintoneuvonta

Noora Vikman
yliopistonlehtori, etnomusikologia
noora.vikman at uef.fi
Agora, huone 152
vastaanottoaika: ke 14-15

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151


TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.