Oppaan Sivuaine: Projektiosaamisen opintokokonaisuus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu.

SIVUAINE: PROJEKTIOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS 2020-21

Osaamistavoitteet

Projektiosaamisen opinnot suorittanut opiskelija

  • on hankkinut talousosaamista esim. tutustumalla markkinointiin, budjetin laatimiseen tai kirjanpitoon,
  • on vahvistanut viestintä- ja sosiaalisia taitojaan esim. harjoittelemalla kokous- ja neuvottelutaitoja sekä perehtymällä asiakirjojen laatimiseen,
  • on hankkinut projektityössä tarvittavia taitoja kuten oman työn organisointi- ja aikatauluttamiskykyä, itsensä johtamista ja suurten kokonaisuuksien hahmottamista

Opintokokonaisuuden sisältö

  • Opintokokonaisuuteen hyväksyttävät opintojaksot on lueteltu tässä oppaassa.
  • Opintokokonaisuuteen on valittava opintoja tasapuolisesti jokaisesta moduulista.
  • Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen.


Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2111000 PROJEKTIOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS (30 OP)

Moduuli 1: Talousosaaminen
5210105 Markkinoinnin perusteet (6 op)
5210102J Laskentatoimen perusteet (6 op)
5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona (6 op)
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen (2 op)
5215215 Business Draft (5 op)

Moduuli 2: Työelämän viestintä
2133532 Työelämän viestintä (5 op)
2132912 Asiakirjoittaminen ja kielenhuolto (5 op)
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä (3 op)
2132914 Suomalainen virkakieli ja hallinnon tekstilajit (5 op)
2126228 Mediakirjoittaminen (5 op)
1130006 Urasuunnittelu ja portfolio (3 op)
2126220 Kriittinen medialukutaito ja -sisältöjen analyysi (5 op)

Moduuli 3: Työelämätaidot
2126225 Tietotekniikan harjoitukset (5 op)
2126226 Sähköinen julkaiseminen (5 op)
2126230 Projektityö (5 op)
7010008 Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 op)
7010009 Strategic Planning and Project Management – exchange to Russia (2 op)
1131022 Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus (2 op)
1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa (2 op)
1131015 Toimiminen seniorituutorina (1–2 op)
1131018 Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn (1–5 op)
1131016 Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn (1–10 op)
1130003 Työnhakuvalmennus (3 op)
2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu (10 op)
2110021 Työelämään suuntaavat opinnot (1–10 op)

Opinto-oikeus

Kokonaisuus on vapaasti valittavissa, ts. sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea eikä osallistujien määrää ole rajattu.


Opintojen rakenne: Katso opintojen rakenne välilehdeltä Erilliset opintokokonaisuudet!

 

Opintokokonaisuuden sulkeminen ja neuvonta

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151