Oppaan Sivuaine: Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

SIVUAINE: SUOMEN KIELI JA KULTTUURI VIERASKIELISILLE 2020-21

Sivuaineopiskelijan opas

 

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Opinnot edellyttävät suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

Suurin osa kursseista on harjoituskursseja. Niillä perehdytään suomen kieleen ja kulttuuriin monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Opinnot auttavat kommunikoimaan luontevasti suomeksi tavallisissa arjen ja työelämän tilanteissa. Lisäksi tutustutaan monipuolisesti Suomen historiaan ja yhteiskuntaan sekä suomalaiseen kirjallisuuteen. Kursseilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja korjataan tekstien kieliasua. Opiskelija oppii kuvaamaan ja analysoimaan suomen kielen rakenteita ja tunnistamaan tekstilajien peruspiirteet.

OPINTO-OIKEUS

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -sivuaine on suositeltava kaikille vieraskielisille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito riittää kurssien suorittamiseen. Opinto-oikeutta ei tarvitse erikseen hakea.

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -sivuaine on pakollinen osa kandidaattitutkintoa niille opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka opiskelevat englannin kieltä ja kääntämistä. Sivuaine on pakollinen osa joko kandidaatin- tai maisterintutkintoa niille opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja jotka opiskelevat venäjän kieltä tai kääntämistä.

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2132800 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI VIERASKIELISILLE, PERUSOPINNOT 25 OP

Perusopintojen pakolliset opinnot (15 op):

 • 2132809 Suomen peruskielioppi (5 op),
 • 2132810 Suomen kielen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito (5 op),
 • 2132811 Kääntäjän viestintätaidot (5 op)

Perusopintojen valinnaiset opinnot (10 op):

 • 2122116 Suomalaisen kirjallisuuden historia ja klassikot 7 op:
  2122116a Suomalaisen kirjallisuuden historia (3 op) ja
  2122116b Suomalaisen kirjallisuuden klassikot (4 op)
 • 2132812 Suomen maantuntemus (4 op),
 • 2124901 Finnish Folk Culture (5 op)
 • 2124906 Finnish Music Traditions (5 op)
 • 2132914 Suomalainen virkakieli ja hallinnon tekstilajit (5 op)
 • 2132915 Suomentajan tekstitaitojen kehittäminen (5 op)
 • 2132916 Tekstilingvistiikka ja tyylianalyysi (5 op)

 

Opintoneuvonta:

Juha Leskinen
yliopistonlehtori
juha.leskinen at uef.fi
Agora, huone 149

Opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (vaatii kirjautumisen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.