Oppaan Sivuaine: Suomen kieli ja kääntäminen, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

SIVUAINE: SUOMEN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN 2020-21

Sivuaineopiskelijan opas kääntämisen opiskelijoille

 

Kääntämiseen erikoistuneet sijoittuvat erilaisiin viestintätehtäviin, joissa he kääntämisen ja tulkkaamisen lisäksi muokkaavat muiden tuottamien tekstien kieltä tai sisältöä tai laativat itse asiatekstejä raporteista tiedotteisiin. Työnantajat odottavat kääntäjiltä ja tulkeilta moitteetonta ja monipuolista suomen hallintaa. Työelämässä tarvitaan tekstintuottamistaitoja sekä kykyä perustella kielelliset ratkaisut ajantasaisten ja luotettavien ohjeistusten avulla. Näitä ammatillisia valmiuksia harjaannutetaan suomen kielen ja kääntämisen opinnoissa.

Suomen kielen ja kääntämisen opintojen on tarkoitus kehittää kielitajua, kielen sääntöjen hallintaa sekä tekstin tuottamis- ja muokkaamistaitoja. Pakolliset opinnot syventävät suomeksi kirjoittamisen taitoa ja oman kirjoitusprosessin tuntemusta, opettavat analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä kehittävät kielen- ja tekstinhuollon osaamista. Valinnaisilla kursseilla analysoidaan erilaisia tekstilajeja ja tyylejä, perehdytään virkakieleen ja vapautetaan luovan kirjoittamisen kykyjä.

Tarjoamme kääntämisen opintopolun valinneille välttämättömät suomen kielen ja kääntämisen opinnot (15 op). Suosittelemme myös monia valinnaiskurssejamme, joilla opinnot voi täydentää perusopintokokonaisuudeksi.

OPINTO-OIKEUS 

Suomen kieli ja kääntäminen on pakollinen sivuaine englannin kielen ja kääntämisen opiskelijoille sekä venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoille. Sitä suositellaan sivuaineeksi maisterin tutkinnossa kääntämiseen erikoistuville ruotsin kielen opiskelijoille. Kevätlukukaudesta 2021 alkaen opintokokonaisuus on kaikille avoin sivuaine.

Teksti on päivitetty 31.12.2020.

OPINTOKOKONAISUUDET 

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2132900 SUOMEN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, PERUSOPINNOT 25 OP
2110030 PERUSOPINTOJEN PAKOLLISET OPINNOT (15 OP): 
2132911 Suomen kielen rakenne (5 op), 
2132912 Asiakirjoittaminen ja kielenhuolto (5 op), 
Asiatekstien tekstilajitaidot (5 op): 
2132913 Journalistinen kirjoittaminen (3 op), 
2132904 Tieteellinen kirjoittaminen (2 op) 
PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINNOT (10 OP): 
2132914 Suomalainen virkakieli ja hallinnon tekstilajit (5 op), 
2132915 Suomentajan tekstitaitojen kehittäminen (5 op), 
2132916 Tekstilingvistiikka ja tyylianalyysi (5 op)

Opintoneuvonta:

Juha Leskinen
yliopistonlehtori
juha.leskinen at uef.fi
Agora, huone 149

Opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa suomen kielen ja kääntämisen opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (vaatii kirjautumisen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.