Oppaan Sivuaine: Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistisen osaston opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden 2020-21 ajan. Etäopetus voi sisältää livetapaamisia, joten ilmoittaudu opintojaksoille ja tarkasta opetustapahtuman aikataulu. 

SIVUAINE: YLEINEN KIELITIEDE JA KIELITEKNOLOGIA 2020-2021

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian koulutuksen tehtävä on antaa valmiuksia ymmärtää kielellisen kommunikaation perusluonteen, kielen kehitystä ja kielen sosiaalisia, psykologisia ja formaalisia piirteitä sekä tutkia niiden ilmenemismuotoja nykyaikaisin tietotekniikan ja tilastollisin menetelmin.

OPINTO-OIKEUS

Yleinen kielitiede on vapaasti valittava sivuaine. Sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea, mutta sivuaineopiskelijoiden toivotaan ilmoittautuvan yliopistonlehtori Stefan Wernerille opinnot aloittaessaan:stefan.werner at uef.fi.

Sivuaineopiskelijoille järjestetään henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin liittyvän ohjauksen lisäksi aina tarvittaessa ohjauskeskustelut yliopistonlehtorin tai professorin kanssa.

Kansainvälisiä maisteriohjelmia varten opetuskieli on usein englanti.

SIVUAINEEN OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2131950 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian perusopinnot 26 op
2131937 Fonetiikka ja fonologia, 2 op
2131931 Historiallinen kielitiede, 2–4 op
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin, 2–5 op
2131932 Kielentutkimuksen menetelmät 1, 3 op
2131940 Kieliteknologian johdantokurssi, 3 op
2131934 Kielitieteen peruskurssi, 5 op
2131938 Morfologia ja syntaksi, 2 op
2131939 Semantiikka ja pragmatiikka, 2 op
2131935 Sosiolingvistiikka, 2–6 op
2131936 Psykolingvistiikka, 2–6 op
2131941 Puheentutkimuksen menetelmät, 2 op

2132050s Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian aineopinnot, sivuaine 35 op
2132043 Kielifilosofia, 3 op
2132044 Kieliteknologian harjoitukset, 2 op
2132045 Kielitieteen historia, 3 op
2132046 Kielitieteen klassikoita, 3–6 op
2132047 Neurolingvistiikka, 3–6 op
2132048 Ohjelmoinnin alkeet, 3 op
2132049 Puheentunnistus, 3–6 op
2132054 Puhekorpukset, 2 op
2132050 Puhesynteesi, 3–6 op
2132053 Tekstikorpukset, 2 op
2132051 Tilastoanalyysi kielitieteessä 1, 3 op
2132052 Yleisen kielitieteen harjoitukset, 2 op
Tarvittaessa pakollisten lisäksi valinnaisia opintoja 3 op (ks. syventävät opinnot)

2132100S Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian syventävät opinnot, sivuaine 60 op
Pakolliset opinnot:
2132112 Kielentutkimuksen menetelmät 2, 2 op
2132102 Kielitieteellinen harjoittelu, 10 op
2132037 Kokeellisen kielitieteen laboratoriokurssi, 5 op
2132114 Tilastoanalyysi kielitieteessä 2, 3 op
2132101 Maisteriseminaari (yleinen kielitiede ja kieliteknologia), 5 op
2132107 Sivuaineen tutkielma, yleinen kielitiede ja kieliteknologia, 20 op
Valinnaiset opinnot:
2132115–2132119 Kielentutkimuksen erikoisala 1–5, 2–6 op
2132120–2132124 Kielentutkimuksen vierailuluentoja 1–5, 2–6 op
2132113 Kielentutkimuksen lukupiiri, 3–6 op
2132125 Kliinisen kielentutkimuksen perusteet, 3–6 op
2130542 Kognitiivinen kielentutkimus, 5 op

Opintoneuvonta:

Olli Silvennoinen
olli.silvennoinen at uef.fi
Agora-rakennus, huone 258

Opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora-rakennus, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.