Oppaan Sivuaine: Ortodoksinen teologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Ortodoksinen teologia sivuaineena 2020–2021


Ortodoksisen teologian sivuaineoikeus on vapaa.

Sivuaineopiskelijat suorittavat ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op). Ortodoksisen teologian perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa yhtä aikaa.

Kaikissa opintojaksoissa ei välttämättä ole joka vuosi luento-opetusta. Vaihtoehtoiset suoritustavat löydät opintojakson kuvauksesta. Opintojaksojen tarkat kuvaukset löydät Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

Klassisten kielten (Raamatun kreikka, Raamatun heprea, latina, joinain vuosina myös aramea tai syyria) kursseille voivat Itä‐Suomen yliopiston opiskelijat osallistua ilman erillistä teologian sivuaineoikeutta.

 

2431000S Ortodoksisen teologian perusopinnot (sivuaine) 25 op

2411101    EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op
2421201    KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
2431301N  ST perusopintoja: Dogmatiikka ja dogmihistoria 5 op
2431401N  KT perusopintoja: Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op 
2431702    KM perusopintoja: Slaavilainen perinne 2 op
2411602    UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op
 

2432000S Ortodoksisen teologian aineopinnot (sivuaine) 35 op

2411102N  EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op
2411103N  EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op
2411104S  EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op
2431202    KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op
2431203    KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op
2431302N  ST perusopintoja: Patristiikka 3 op
2431306    ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op
2431305    ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op
2431403N  KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2 op
2431406    KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op 
2431701    KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op
2411604    UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
  • osaa kuvata ortodoksisen teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
  • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.

Opintokokonaisuudet ja neuvonta:

Amanuenssi
Maiju Parviainen
maiju.parviainen@uef.fi
+358294452029

Avoimen yliopiston opiskelijat:

Suunnittelija
Tiina Juurela
juurela@uef.fi
+358405162572


 

Tiedotus:

Seuraa teologian opintoihin liittyvää tiedotusta Teologian opintoyhteisöstä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) sekä Yammer-ryhmässä Teologian osasto (opiskelijat) (linkki avautuu uuteen ikkunaan).