Oppaan Sivuaine: Yleinen teologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yleinen teologia sivuaineena 2020–2021


Yleisen teologian (läntisen teologian koulutusohjelmassa) sivuaineoikeus on vapaa.

Sivuaineopiskelijat suorittavat yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op). Yleisen teologian perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa yhtä aikaa.

Kaikissa opintojaksoissa ei välttämättä ole joka vuosi luento-opetusta. Vaihtoehtoiset suoritustavat löydät opintojakson kuvauksesta. Opintojaksojen tarkat kuvaukset löydät Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

Klassisten kielten (Raamatun kreikka, Raamatun heprea, latina, joinain vuosina myös aramea tai syyria) kursseille voivat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat osallistua ilman erillistä teologian sivuaineoikeutta.

 

2421000S Yleisen teologian perusopinnot (sivuaine) 25 op:

2411101       EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op
2421201       KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
2421301       ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
2421302       ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op
2421401       KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op
2421402       KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
2411601       UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
2411602       UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op

 

2422000S Yleisen teologian aineopinnot (sivuaine) 35 op:

2411102N     EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op
2411103N     EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op
2411104S     EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2op
2421202       KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op
2421203       KH perusopintoja: Kristinuskon historia keskiajalta nykypäivään 4 op
2421303       ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op
2421304       ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op
2421305       ST perusopintoja: Ekumeniikka 2 op
2421403       KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op
2421404       KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op
2411603       UTI perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op
2411604       UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
  • osaa kuvata teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
  • osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa.

Opintokokonaisuudet ja neuvonta:

Amanuenssi
Maiju Parviainen
maiju.parviainen@uef.fi
+358294452029

Avoimen yliopiston opiskelijat:

Suunnittelija
Tiina Juurela
juurela@uef.fi
+358405162572

 

 

 

Tiedotus:

Seuraa teologian opintoihin liittyvää tiedotusta Teologian opintoyhteisöstä (linkki avautuu uuteen ikkunaan) sekä Yammer-ryhmässä Teologian osasto (opiskelijat) (linkki avautuu uuteen ikkunaan).