Oppaan Sivuaineet Fysiikassa, Joensuun kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Fysiikan alalla voi suorittaa vapaasti seuraavia sivuainekokonaisuuksia. Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä.

 

Fysiikan perusopinnot (25 op) 3314000

 

Fysiikan peruskurssi I                                                   5 op

Fysiikan peruskurssi II                                                  4 op

Fysiikan peruskurssi III                                                 5 op

Fysiikan peruskurssi IV                                                 5 op

Fysiikan perustyöt –työturvallisuuden ja raportoinnin perusteet  1 op

Fysiikan perustyöt –virtuaaliset laboratoriotyöt                            1 op

Fysiikan perustyöt –laboratoriotyöt                                              4 op

 

 

Fysiikan aineopinnot opettajille, sivuaine (35 op) 3314320

 

Fysiikan matemaattiset menetelmät                                4 op

Mekaniikka                                                                    4 op

Termofysiikka                                                                4 op

Sähkömagnetismi                                                          4 op

Fotoniikka                                                                     4 op

Kvantti- ja atomifysiikka                                                4 op

Tutkimusperustaisen fysiikan opetuksen perusteet           5 op

Laboratoriotyöskentelyn perusteet opettajille                   2 op

Kokeellisen koulufysiikan kurssi                                      4 op

 

 

Fysiikan aineopinnot, sivuaine (35 op) 3314300

 

Fysiikan matemaattiset menetelmät                                4 op

Mekaniikka                                                                    4 op

Termofysiikka                                                                4 op

Sähkömagnetismi                                                          4 op

Fotoniikka                                                                     4 op

Kvantti- ja atomifysiikka                                                 4 op

Aineopintojen laboratoriotyöt I                                        5 op

Valinnaiset aineopinnot                                                  6 op

 

 

Fysiikan syventävät opinnot opettajille, sivuaine (30 op) 3314380

 

Tutkimusperustainen fysiikan opetus – syventävä osuus                 5 op

Kvantitatiivisten luonnontieteiden tiedon rakentumisprosessit         4 op

Teknologisten prosessien suunnittelu ja toteutus koulussa               2 op

Fysiikan historia                                                                           5 op              

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa    5 op

Materiaalifysiikka                                                                          4 op

Vapaasti valittavia syventävien opintojen kursseja                           5 op

 

 

Fysiikan syventävät opinnot, sivuaine (30 op) 3314360

 

Kvanttifysiikka                                                                                4 op

Fysikaalinen optiikka                                                                       4 op

Materiaalifysiikka                                                                            4 op

Vapaasti valittavia syventävien opintojen kursseja                             10 op

Syventävien opintojen mittausmenetelmäkurssi ja syventävät työt      8 op

 

Neuvonta, lisätiedot ja kokonaisuusmerkinnät: Opintosihteeri Hanna Laukkanen hanna.laukkanen@uef.fi