Oppaan Sivuaine: Terveystaloustieteen perusopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

5420031 Terveystaloustieteen perusopinnot 25 op

 

Terveystaloustieteen perusopinnot ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille weboodissa. 

Sisältö:

5210110K Taloustieteen perusteet 6 op

5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op

5420039 Sosiaalitalous I 3 op

5420002 Terveystaloustieteen perusteet, 6 op

5420040 Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, 5 op

 

Lisätietoja yliopistonlehtori Eila Kankaanpäältä (eila.kankaan(a)uef.fi)

Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi.