Oppaan Sivuaine: Lääketaloustieteen perusopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Lääketaloustieteen perusopinnot 25 op

Lääketaloustieteen perusopintokokonaisuus toteutetaan farmasian ja sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yhteistyönä. Opintokokonaisuus soveltuu sivuaineeksi terveystaloustieteen maisteritutkintoon sekä farmasian opiskelijoille vapaana sivuaineena. Opintojaksot on tässä ryhmitelty niin, että pääaineen ja muiden opintojen tai koulutuksen perusteella räätälöidään opiskelijalle opintokokonaisuus ja opintojen etenemisjärjestys.

Valitset kokonaisuuden (vähintään 25 op) riippuen siitä, mitä tutkintoosi sisältyy:

I Tutkinnossa ei ole taloustieteen tai terveystaloustieteen opintoja:

Pakollisia:

5210110K Taloustieteen perusteet 6 op
5420002   Terveystaloustieteen perusteet 6 op

Valitse lisäksi vähintään 13op alla olevista opintojaksoista.

II Terveystaloustieteen/taloustieteen opinnot suoritettu:

Valitse vapaasti alla olevista vähintään 25op.

4214223/ 4214208 Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op tai 3,5 op
4214206 Johdatus lääketaloustieteeseen 2 op
4214502 Lääketaloustiede 4 op
5420038 Toimialan taloustiede 5 op
5420025 Lääketaloustieteen kirjallisuus 3-9 op
4422402 Epidemiologia I, 2 op
4217229 Lääkkeiden myyntiluvat 3 op


Lisätietoja yliopistonlehtori Eila Kankaanpäältä (eila.kankaanpaa(a)uef.fi). Sovi pääaineen HOPS-ohjaajasi kanssa siitä, miten korvaat tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat myös tähän perusopintokokonaisuuteen.

Kun olet saanut lääketaloustieteen kokonaisuuden valmiiksi, pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssilta (heli.kemppainen(a)uef.fi).