Oppaan Sivuaine: Kansantaloustieteen perusopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kansantaloustieteen perusopinnot 25 op ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille weboodissa. 

Sisältö

5210110K/J Taloustieteen perusteet 6 op

Tämä opintojakso on pakollinen.

Sen lisäksi suoritetaan vähintään 19 op erityisalojen opintoja.

Eritysalojen opinnot:

5420007             Taloustieteen matematiikka 4 op

5420237             Mikrotalous, 6 op

5420038             Toimialan taloustiede, 5 op

5420033             Ekonometrian tilastolliset menetelmät 3 op

5313906             Ekonometrian peruskurssi 5 op

5313907             Ekonometrian praktikum -kurssi 4 op

5420002             Terveystaloustieteen perusteet 6 op

5420039             Sosiaalitalous I, 3 op

Lisätietoja yliopistonlehtori Hannu Tanniselta (hannu.tanninen(a)uef.fi). Sovi pääaineen HOPS-ohjaajasi kanssa siitä, miten korvaat omassa tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat sekä pääaineopintoihin (kauppatiede tmv.) että näihin perus- tai aineopintokokonaisuuksiin.

Kun olet saanut kansantaloustieteen kokonaisuuden valmiiksi, pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssilta (heli.kemppainen(a)uef.fi).