Oppaan Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

ASIAKIRJAHALLINNAN JA ARKISTOALAN MAISTERIOHJELMA

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti asiakirjahallinnan suunnittelu- ja johtotehtävissä niin asiakirjahallinnossa kuin myös kulttuurihistoriallisissa päätearkistoissa. Opiskelija saa sekä tietoa asiakirja- ja arkistoaineistojen sekä arkistoinstituutioiden roolista kulttuuriperinnön tuottajina, säilyttäjinä ja välittäjinä että valmiudet asiakirjatiedon elinkaaren jatkumon suunnitteluun ja ohjaukseen erilaisissa organisaatioissa. Keskeisiä sisältöjä lähestytään sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön asiakirjahallinnan ammattilaisuuden kautta.

 

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 

Tavoitetutkinto ja sen pääaine määräytyvät suoritetun alemman korkeakoulututkinnon mukaan oheisen taulukon mukaisesti:

Suoritettu alempi korkeakoulututkintoSuoritettava maisterin tutkinto
historia-aineen alempi korkeakoulututkintoFM, pääaineena Suomen historia
maantieteen alan alempi korkeakoulututkintoFM, pääaineena maantiede
yhteiskuntamaantieteen alan alempi korkeakoulututkintoYTM, pääaineena yhteiskuntamaantiede
ympäristöpolitiikan alempi korkeakoulututkintoYTM, pääaineena ympäristöpolitiikka
muu alempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkintoFM, pääaineena Suomen historia*

 * poikkeuksen muodostavat ne opiskelijat, jotka ovat jo valmistuneet filosofian maisteriksi pääaineenaan Suomen historia. He suorittavat FM-tutkinnon pääaineenaan yleinen historia.

 

Opintoneuvonta: yliopisto-opettaja Lauri Partanen ja amanuenssi Riikka Myllys