Oppaan Sivuaineet kauppatieteissä, Joensuun kampus, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KAUPPATIETEIDEN TARJOAMAT SIVUAINEET, Joensuun kampus

Huom! Seuraavia kandidaatin tutkintoon sisältyviä pakollisia opintoja (Kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot (37 op), kieli- ja viestintäopinnot (23 op) sekä seuraavia kaikille yhteisiä kauppatieteiden pakollisia opintojaksoja: johtamisen-/markkinoinnin-/laskentatoimen-/rahoituksen- ja yritysoikeuden perusteet) ei voi sisällyttää maisteriopintojen sivuaineeseen. Täydentäviin opintoihin määriteltyjä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoihin.

Asetuksen mukainen vähimmäislaajuus sivuaineopinnoille on 25 op. Kauppatieteiden laitoksen kursseja suorittamalla sivuaineiden laajuudeksi tulee pääsääntöisesti väh. 30 op.

Johtaminen ja markkinointi -suuntautumisen sekä Innovation Management -opiskelijat eivät voi ottaa sivuaineeksi johtamisen ja/tai markkinoinnin sivuaineopintoja. Laskentatoimen ja rahoitutuksen opiskelijat (Kuopio) eivät voi ottaa sivuaineeksi laskentatoimen ja/tai rahoituksen sivuaineopintoja.

Laskentatoimen ja verotuksen sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opiskelijat (Joensuu) eivät voi ottaa sivuaineeksi laskentatoimen ja/tai verotuksen sivuaineopintoja. Palvelujohtamisen opiskelijat eivät voi ottaa sivuaineeksi johtamisen ja/tai markkinoinnin sivuaineopintoja.

Katso mahdolliset muut tarkentavat ohjeet Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta 2019-2020.

Lisätietoja: amanuenssi Marina Cafaro (marina.cafaro@uef.fi).

Kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille tarjolla olevat sivuaineet:

5215370 Johtaminen ja markkinointi, perusopinnot (väh. 25 op)
5215470 Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot (60 op)
5215380 Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot (30 op) (opetus Joensuun kampuksella)
5215480 Laskentatoimi ja verotus, aineopinnot (60 op) (opetus Joensuun kampuksella)
5215350 Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot (väh. 25 op) (opetus Kuopion kampuksella)
5215450 Laskentatoimi ja rahoitus, aineopinnot (60 op) (opetus Kuopion kampuksella)

Seuraavat sivuainekokonaisuudet ovat tarjolla vain perusopintojen laajuisina:

5215310 Johtaminen, vähintään 25 op
5215360 Laskentatoimi, vähintään 25 op
5215320 Markkinointi, vähintään 25 op
5215340 Rahoitus, vähintään 25 op (rahoituksen opetus on pääsääntöisesti Kuopion kampuksella)
5215200 Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, vähintään 25 op

Muut kuin kauppatieteiden opiskelijat voivat lisäksi suorittaa seuraavia sivuaineita:

5215405 Business Studies, Minor (min. 25 ECTS)
5215300 Kauppatieteiden perusopinnot, vähintään 30 op
5215400 Kauppatieteiden aineopinnot vähintään 60 op

5215900 Liiketoimintaosaamisen kokonaisuus, väh. 25 op    
Muut kuin kauppatieteen opiskelijat voivat suorittaa valtakunnallisen verkko-opintoina tarjottavan Opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Kokonaisuuden toteuttamista koordinoi Turun yliopisto ja Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry. Kaikki kauppatieteitä opettavat yliopistot ovat mukana kokonaisuuden opetuksessa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät osoitteesta: www.lito.fi

Muita suositeltavia sivuaineita:

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden opinnot (perusopinnot 25 op) sekä aineopinnot
(25 op). Järjestäjänä Co-op Network Studies -yliopistoverkosto: Ruralia instituutti

Urheilujohtaminen, väh. 30 op (Avoimen yliopiston tarjonnassa, verkko-opinnot) Voit hakea yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan maksutonta sivuaineoikeutta (hakuaika ilmoitetaan WebOodin pääsivulla).

Opiskelija voi valita Itä-Suomen yliopiston tarjonnasta mm. seuraavia sivuaineita:

Kansantaloustiede, tilastotiede, sosiaalipsykologia, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, sosiologia, terveystaloustiede, kasvatustiede, psykologia, mediakulttuuri ja viestintä, japanin kieli ja kulttuuri (esimerkkejä, ei tyhjentävä lista).