Oppaan Kasvatustieteiden tohtoriohjelma, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

 

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (KASVA) tarjoaa tutkijakoulutuksen kasvatustieteellisen alan, mukaan lukien kotitaloustieteen ja käsityötieteen alojen, tohtorintutkintoon tähtääville jatko-opiskelijoille. Tohtoriohjelman tutkimusteemat liittyvät kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen, oppimiseen, kehitykseen ja ohjaukseen, oppimisympäristöihin ja opettajankoulutukseen. Aiheet voivat liittyä myös hyvinvointiin sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin. Kasvatustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden monitieteiseen ja monimetodiseen kasvatusalan tutkimukseen.

Tohtoriohjelmassa mukana olevat tieteenalat ovat aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kotitaloustiede, käsityötiede ja varhaiskasvatus.

Tohtoriohjelmassa voivat olla mukana myös matemaattis-luonnontieteellisen koulutusalan tohtorintutkintoon tähtäävät jatko-opiskelijat silloin kun lisensiaatin työn tai väitöskirjan teema liittyy tohtoriohjelman tutkimusteemoihin.

Opinnoista löydät lisätietoa tämän oppaan sivulta "Erilliset opintokokonaisuudet" ja tohtoriohjelman verkkosivuilta.

KASVA tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista asioista Yammerissa: Kasva Doctoral Programme

Voit kysyä lisätietoja myös amanuenssi Kaisu Kortelaiselta, kaisu.kortelainen@uef.fi