Oppaan YHKA:n menetelmäopetustarjonta, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa hyödyntämään YHKA:n menetelmäopetuksen opinto-opasta. Oppaaseen on koottu laitoksilta sellainen menetelmäopetus, joka on tarjolla laajemmin kuin vain yhden pääaineen opiskelijoille.

Ohjeistukseksi, kun luet opasta:

  1. Opas ei kata täydellisesti kaikkea menetelmäopetusta. Menetelmäopintovalintojasi ohjaa tutkintorakenteesi, joten huolehdithan siitä, että suoritat tutkintorakenteeseesi pakollisina kuuluvat menetelmäopinnot.
  2. Opetus on jaoteltu perus- ja aineopintotasoisiin, syventäviin ja jatko-opintojen tasoisiin opintojaksoihin. Perehdy huolella opintojaksokuvaukseen. Katso opintojaksokuvauksesta erityisesti se, vaaditaanko opintojaksolle edeltäviä opintoja ja / tai onko se avoinna vain tiettyjen pääaineiden opiskelijoille, ja kummalla kampuksella opetus järjestetään.
  3. Opetuksen eri tasojen (perus- ja aineopetus, syventävien opintojen vaiheen opetus, jatko-opintojen opetus) lisäksi oppaan tarjontaa on jäsennelty niin, että siinä näkyy YHKA:n yhteisesti tarjonnassa oleva opetus, mutta myös eri laitosten tarjoama opetus. Oppaassa kaikki opintojaksot näkyvät vapaavalintaisia / vaihtoehtoisina opintojaksoina. Tarkista omasta tutkintorakenteestasi opintojaksojen pakollisuus ja opintojakson vaadittu taso.
  4. Maisteritutkintoa suorittavat: mikäli opintoihisi sisältyy vapaasti valittavia menetelmäopintoja, niin niiden tulee olla pääsääntöisesti syventävien opintojen tasoisia.
  5. Jatko-opiskelijat: osana jatko-opintoja tulee suorittaa vähintään oman tohtoriohjelman tutkintorakenteessa määritelty määrä tutkimusmenetelmäopintoja. Menetelmäopinnot voivat koostua yliopiston tutkimusmenetelmätarjonnasta ja osaksi jatko-opintoja hyväksytään myös syventävän vaiheen (maisteriopintotaso) menetelmäopetusta ja/tai muu mahdollinen pääohjaajan kanssa sovittava menetelmäopintojakso. Mahdollisia jatko-opintoihin soveltuvia menetelmäopintojaksoja ovat esimerkiksi filosofisen tiedekunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät menetelmäopintojaksot jatko-opiskelijoille ja tilastotieteen laitoksen tarjonta. 
  6. Tämän oppaan lisäksi menetelmäopetusta voi hakea weboodista myös muiden tiedekuntien tarjonnasta (Oppaittain) tai yksittäisillä hakusanoilla (Hakuehdoilla).

Lisätietoja oppiaineesi tai tohtoriohjelmasi amanuenssilta.