Oppaan Historia (Suomen historia ja yleinen historia), 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

SUOMEN HISTORIA JA YLEINEN HISTORIA

Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot, joihin on erillinen haku.

Tutkinnon pääaineena on joko Suomen historia tai yleinen historia. Pääaine valitaan kandidaattiseminaarivaiheessa tavallisesti toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Pääaineen voi vaihtaa maisterin tutkintoon. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet HuK-tutkinnon pääaineenaan Suomen historia, voivat vaihtaa pääaineen maisterivaiheessa yleiseen historiaan ilman hakemusmenettelyä. Vastaavasti HuK-tutkinnon pääaineenaan yleinen historia suorittaneet opiskelijat voivat vaihtaa pääaineen maisterivaiheessa Suomen historiaan ilman hakemusmenettelyä. FM-tutkinnon pääaine määräytyy opiskelijan suorittaman maisteriseminaarin mukaan.

Historian perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija

Historian aineopinnot (50 op) suoritettuaan opiskelija

Historian syventävät opinnot (85 op) suoritettuaan opiskelija