Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

FILOSOFIA, KUOPION KAMPUS

FILOSOFIA SIVUAINEENA

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa periaatteellisista kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti tohtorikoulutusta ajatellen filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen ulkopuolelle. Filosofian kursseja voivat suorittaa kaikki perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat rajoituksetta. Filosofian perusopinnot ovat laajuudeltaan 30 op ja aineopinnot 40 op.

Perus- ja aineopintoihin kuuluvat opintojaksot löytyvät "Opetus" ja "Opintojaksot" välilehdiltä.

Yleistä filosofian opiskelusta

Filosofian perusopintoja suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen ja tenttimällä kirjallisuutta. Aineopintojaksoja on mahdollista suorittaa myös esseillä. Esseevaihtoehdosta täytyy sopia erikseen jakson vastuuopettajan kanssa.

Filosofian perus- ja aineopintojen kirjatentit suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä Joensuun tai Kuopion kampuksilla tai EXAM-tenttivierailuina niissä korkeakouluissa, joissa se on mahdollista. EXAM-tenttivierailuista katso tarkemmin: e-exam.fi/exam-tenttivierailu. Luennot suoritetaan luennoitsijan ilmoittamalla tavalla, yleensä joko erillisenä luentokuulusteluna tai oppimispäiväkirjalla. Osa luennoista saattaa olla kirjatenttiin valmistavia tukiluentoja, joista ei ole erillistä luentokuulustelua.

Katso opintojaksojen kuvaukset, vastuuhenkilöt, opetuksen aikataulut ja tentit tästä oppaasta.

Filosofian opintokokonaisuudet: amanuenssi Minna Paronen

Opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen, yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä, yliopistonlehtori Markku Oksanen