Oppaan Sivuaine: Filosofian opinto-opas, Joensuun kampus, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta.

 

FILOSOFIAN OPETUSJÄRJESTELYT KORONA-AIKANA

Päivitetty 1.6.2020

Poikkeusjärjestelyt päättyvät 31.7.2020. Jos Exam-tenttisalit aukeavat suunnitellusti 1.8.2020, sen jälkeen korvaavia suorituksia ei oteta vastaan.

Alla on lueteltu kaikki filosofian yleisopintoihin ja perusopintoihin kuuluvat opintojaksot. Tarkemmat ohjeet suorittamiseen löytyvät kunkin jakson moodle-sivuilta (kurssiavain linkin jälkeen), mutta varsinaiset osaamistavoitteet ym. löydät weboodista kunkin kurssin kohdalla. Joillakin opintojaksoilla joudumme määräämään uudet tenttikirjat ja -aineistot, koska opintojakson kirjoja ei ole saatavana sähköisenä. Kesä- ja heinäkuun tenteissä voi suorittaa sekä uusia aineistoja että opintosuunnitelman mukaisia aineistoja. 1.8. alkaen tentitään pelkästään opetussuunnitelman mukaisia kurssikirjoja, mutta järjestämme tarvittaessa yhden uusintatentin poikkeusajan aineiston pohjalta.

Tieto uudesta aineistosta ja kurssimateriaalia löytyy ko. kurssin moodle-sivuilta. Opetussuunnitelman mukainen aineisto ja ohjeistus löytyy kunkin opintojakson kohdalta weboodista.

Moodle-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, vaan kirjaudu suoraan opintojaksolle moodlessa. Aikaa tenttimiselle 2-4 tuntia riippuen kurssin laajuudesta. Tentti-ikkuna on avoinna 24 tai 48 tuntia.

Filosofian aineopintoja voi suorittaa esseillä tai moodletenteillä. Essee on sovittava vastuuopettajan kanssa (huom. kesäloma). Jos haluat suorittaa moodletenttejä aineopinnosta kesän aikana, ole yhteydessä kunkin kurssin vastuuopettajaan. Avaamme aineopintojen tentin heinäkuulle vain pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kurssin vastuuopettajalle 15.6.2020 mennessä. Tentaattorien kesälomien aikana tenttejä ei tehdä eikä tarkisteta. Myös aineopintojen moodletenttimahdollisuus päättyy 31.7.20, jos EXAM-tentit aukeavat 1.8.2020.

Filosofian perusopinnot 30 op, 5313100 – sisältää filosofian yleisopintokurssit

Basic Studies in Philosophy

5313110  Filosofian perusteet 6 op Moodle. Kurssiavain: Sokrates
   5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op Ei suoritettavissa.
   5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op: Moodle. Kurssiavain: Platon
Tentit ovat avoinna  kaikille tämän osion tenteille: 15.-16.6. klo 12.00 – 12.00 (uusi ja vanha aineisto); 12.-14.7. klo 12.00 – 12.00 (uusi ja vanha aineisto).


5313150  Tieteenfilosofian perusteet (4 op) Moodle. Kurssiavain: Kuhn
   5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op Ei suoritettavissa
   5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op. Moodle. Kurssiavain: Galilei
Tentit ovat avoinna kaikille tämän osion tenteille: 16.-17.6. klo 12.00 – 12.00 (uusi ja vanha aineisto); 14.-16.7. klo 12.00 – 12.00 (uusi ja vanha aineisto)

5313120  Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op. Moodle. Kurssiavain: Marx
(Huom! jos tentit 8 op, suorita erikseen Etiikka 1 ja Yhteiskuntafilosofia – tämän opintojakson moodle-tentissä voi suorittaa vain Sandelin tai korvaavan aineiston.)
  5313122 Etiikka 1, luennot 2 op Suoritustavoista ilmoitettu suorittajille.
  5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op) Moodle. (Pietarinen ja Poutanen saatavana sähköisenä kirjana.) Kurssiavain: Kant
  5313121 Yhteiskuntafilosofia, luennot 2 op Moodle. Kurssiavain: Mill
  5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op. Moodle (Herne saatavana sähköisenä kirjana.) Kurssiavain: Rawls
Huom. 8 op:n tentti jakautuu kolmeen osioon.
Tentit ovat avoinna kaikille tämän osion tenteille: 17.-18.6. klo 12.00- 12.00 (uusi aineisto (korvaa Sandelin) tai Sandel; Herne; Pietarinen ja Poutanen); 16.-18.7. klo 12.00- 12.00 (uusi aineisto (korvaa Sandelin) tai Sandel; Herne; Pietarinen ja Poutanen).


5313160  Filosofian menetelmät 6 op
  5313161 Filosofian menetelmät, luennot 2 op Seuraavat luennot syksyllä 2020.
Ole yhteydessä Markku Oksaseen (markku.oksanen@uef.fi) 15.6.2020 mennessä, jos suoritat kurssin kesä- tai heinäkuussa.

 

5313170  Metafysiikka 6 op
Ole yhteydessä Markku Oksaseen (markku.oksanen@uef.fi) ) 15.6.2020 mennessä, jos suoritat kurssin kesä- tai heinäkuussa.

 

*********************************************

 

FILOSOFIA, JOENSUUN KAMPUS

FILOSOFIA SIVUAINEENA

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa periaatteellisista kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti tohtorikoulutusta ajatellen filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen ulkopuolelle. Filosofian kursseja voivat suorittaa kaikki perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat rajoituksetta. Filosofian perusopinnot ovat laajuudeltaan 30 op ja aineopinnot 40 op.

Perus- ja aineopintoihin kuuluvat opintojaksot löytyvät "Opetus" ja "Opintojaksot" välilehdiltä.

Yleistä filosofian opiskelusta

Filosofian perusopintoja suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen ja tenttimällä kirjallisuutta. Aineopintojaksoja on mahdollista suorittaa myös esseillä. Esseevaihtoehdosta täytyy sopia erikseen jakson vastuuopettajan kanssa.

Filosofian perus- ja aineopintojen kirjatentit suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä Joensuun tai Kuopion kampuksilla tai EXAM-tenttivierailuina niissä korkeakouluissa, joissa se on mahdollista. EXAM-tenttivierailuista katso tarkemmin: e-exam.fi/exam-tenttivierailu. Luennot suoritetaan luennoitsijan ilmoittamalla tavalla, yleensä joko erillisenä luentokuulusteluna tai oppimispäiväkirjalla. Osa luennoista saattaa olla kirjatenttiin valmistavia tukiluentoja, joista ei ole erillistä luentokuulustelua.

Katso opintojaksojen kuvaukset, vastuuhenkilöt, opetuksen aikataulut ja tentit tästä oppaasta.

Filosofian opintokokonaisuudet: amanuenssi Minna Paronen

Opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen, yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä, yliopistonlehtori Markku Oksanen