Oppaan Sivuaine: Yhteiskuntapolitiikka, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi kannattaa seurata Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

 

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SIVUAINEENA

Yhteiskuntapolitiikka sopii sivuaineeksi niille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen muutos ja sen hallinta kaikilla elämän tasoilla: niin maailmanpolitiikassa kuin arkielämässä ja kaikkialla siinä välissä. Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa. Millaisia erilaisia aatteita, ideoita ja oppeja on sille, miten hyvinvointia parhaiten edistetään? Keille kaikille hyvinvointi kuuluu? Keitä tipahtaa tahallisesti ja tahattomasti ulos? Millainen on ideaali kansalainen ja millaiset keskustelut siihen ovat johtaneet? Kuuluuko sosiaaliturva ja hyvinvointi ansaita ja miten? Yhteiskuntapolitiikka-oppiaineesta saa tietoa ja ymmärrystä globalisoitumisesta ja sen erilaisista paikallisista ilmenemismuodoista. Kuinka globaaleja uhkia – esimerkiksi ympäristökysymystä tai työmarkkinoita - voidaan säädellä? Keskeinen yhteiskuntapolitiikan osa on arkisen selviytymisen tutkiminen ja sen analyysi, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Pohjoismainen hyvinvointimalli on vielä hallitseva, mutta siihen tulee jatkuvasti uusia elementtejä ja sitä haastetaan. Mikä ero on resursseilla ja oikeuksilla? Onko tasa-arvo tavoiteltavaa ja jos, millainen tasa-arvo? Kuinka ihmiset "tekevät" yhteiskuntapolitiikkaa joka päivä yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä, yhdistyksissä ja instituutioissa? Mitä on ylirajainen yhteiskuntapolitiikka? Miten globalisoituminen, liikkuvuus ja ylirajainen elämäntapa haastavat kansallisvaltion ja sen yhteiskuntapolitiikan?

Yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa voi soveltaa miltei mihin tahansa ilmiöön lähtien ilmastonmuutoksesta päätyen sisustusblogeihin. Siinä tarkastellaan, mitä nuo ilmiöt tarkoittavat, miten ne tuntuvat ja kuinka ne koetaan, miten niihin voi puuttua ja kuinka niitä on mahdollista muuttaa. Yhteiskuntapolitiikka tarjoaa käsitteellisiä keinoja ymmärtää maailmaa sekä laajan valikoiman erilaisia menetelmiä saada tarvittavaa tietoa ja muokata se analyysiksi.

Yhteiskuntapolitiikkaa voi opiskella vapaasti sivuaineena Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Osa opintojaksoista järjestetään vain Joensuun kampuksella, osa vain Kuopion kampuksella.

HUOM.
Yhteiskuntatieteet, Joensuu hakukohteessa aloittaneet opiskelijat eivät voi tehdä sivuaineeksi yhteiskuntapolitiikan perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksia opetussuunnitelmissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi.

Jos yhteiskuntapolitiikkaa sivuaineenaan opiskeleva haluaa vaihtaa aineopintojen jälkeen yhteiskuntapolitiikan pääaineekseen, hänen tulee olla yhteydessä yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen aineopintojen täydentämiseksi.

Opintoneuvonta ja kokonaisuusmerkinnät:
Joensuun kampuksen opiskelijat: amanuenssi Minna Paronen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
Kuopion kampuksen opiskelijat: amanuenssi Ella Koistinen (etunimi.sukunimi@uef.fi)

Kokonaisuusmerkintää haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

HUOM.
Kuopion kampuksella yhteiskuntapolitiikan, erityisesti sosiaalipolitiikan sivuaineopinnot ennen 1.8.2016 aloittaneet opiskelijat: mahdollisissa kysymyksissänne voitte olla yhteydessä amanuenssi Ella Koistiseen.

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu- Yammer

5515100 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN PERUSOPINNOT 25 OP
Huom. Osa kontaktiopetusta sisältävistä opintojaksoista järjestetään Joensuussa, osa Kuopiossa. Kirjatenttejä / esseitä voi tehdä molemmilla kampuksilla.


Joensuun kampuksella on mahdollista tehdä seuraavat opinnot:
Kaikille yhteiset opintojaksot
5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op***
5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op
Lisäksi tehdään 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista
5515211 Hoivan käytännöt 5 op tai 5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
5515213 Muuttoliike ja rajankäynti 5 op
5515106 Perhetutkimus 5 op
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
5515105 Talouspolitiikka 5 op
5515221 Työelämä murroksessa 5 op tai 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
5515107 Työpolitiikka 5 op (Huom. yhteiskuntapolitiikan aineopintokokonaisuuden tekevät opiskelijat: tämä opintojakso on pakollinen aineopinnoissa.)
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso

Kuopion kampuksella on mahdollista tehdä seuraavat opinnot:
Kaikille yhteiset opintojaksot
5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op***
5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op
Lisäksi tehdään 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista
5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
5515153 Hyvinvointipolitiikka 5 op
5515106 Perhetutkimus 5 op
5515154 Sosiaaliset ongelmat 5 op
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
5515105 Talouspolitiikka 5 op
5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
5515155 Työvoimapolitiikka 5 op (Huom. yhteiskuntapolitiikan aineopintokokonaisuuden tekevät opiskelijat: tämä opintojakso on pakollinen aineopinnoissa.)
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso

*** Jos Modernin Suomen rakennemuutokset on suoritettu muuhun oppiaineeseen/kokonaisuuteen, suoritetaan tilalle perus- tai aineopintojen valinnainen opintojakso.

5515280 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN AINEOPINNOT (SIVUAINEOPISKELIJAT) 35 OP
Huom. Osa kontaktiopetusta sisältävistä opintojaksoista järjestetään vain Joensuussa, osa vain Kuopiossa. Kirjatenttejä / esseitä voi tehdä molemmilla kampuksilla.

Joensuun kampuksella on mahdollista tehdä seuraavat opinnot:
Kaikille yhteiset opintojaksot
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op****
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (aiempi nimi: Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte)
5515107 Työpolitiikka 5 op
Lisäksi tehdään 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista, joita ei ole käytetty yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuuteen
5515211 Hoivan käytännöt 5 op tai 5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
5515213 Muuttoliike ja rajankäynti 5 op
5515106 Perhetutkimus 5 op
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
5515105 Talouspolitiikka 5 op
5515221 Työelämä murroksessa 5 op tai 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso

Kuopion kampuksella on mahdollista tehdä seuraavat opinnot:
Kaikille yhteiset opintojaksot
5515225 Empiirisen sosiaalitutkimuksen lukupiiri 2 op
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op
5524214 Sosiaalitieteiden klassikot 5 op ****
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (aiempi nimi: Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte)
5515155 Työvoimapolitiikka 5 op
Lisäksi tehdään 10 op perus- ja/tai aineopintojen seuraavista valinnaisista opintojaksoista, joita ei ole käytetty yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuuteen
5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
5515153 Hyvinvointipolitiikka 5 op
5515106 Perhetutkimus 5 op
5515154 Sosiaaliset ongelmat 5 op
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
5515105 Talouspolitiikka 5 op
5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
Tai jokin muu erikseen sovittava opintojakso

**** Jos Yhteiskuntatieteiden klassikot tai Sosiaalitieteiden klassikot on suoritettu muuhun oppiaineeseen/kokonaisuuteen, suoritetaan tilalle perus- tai aineopintojen valinnainen opintojakso.

5515300 Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot, 120 op - katso tiedot yhteiskuntapolitiikan maisterioppaasta