Oppaan Avoin yliopisto, Tietojenkäsittelytiede, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!

 

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja sekä Kuopion että Joensuun kampuksella.

 

Opetus on Itä-Suomen yliopiston perusopetusta pääsääntöisesti päiväaikaan. Osan perusopintojen opintojaksoista järjestää ammattikorkeakoulu (Karelia Joensuussa ja Savonia Kuopiossa).

 

Opintomaksut http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksut

 

Ilmoittautuminen http://www.uef.fi/fi/web/aducate/ilmoittautuminen

 

Arviointiperusteet
Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty.
Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). 
Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat %-määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:
arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä 
Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pidetään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta.
Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa. 

 

Lisätietoa


Suunnittelija Merja Mäkitalo, puh. 0294 457 041

Koulutussihteeri Helka Pukarinen, puh. 0294 457 042