Oppaan Avoin yliopisto, Kieli- ja viestintäopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!

HUOM! Avoin yliopisto ei itse järjestä kieli- ja viestintäopintojaksoja lukuvuonna 2019-2020; niitä on tarjolla useissa yhteistyöoppilaitoksissamme: http://www.uef.fi/web/aducate/tutkintoihin-sisaltyvat-kieli-ja-viestintaopinnot 

Tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Yliopistotutkintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä, joten niitä suositellaan erityisesti tutkintoon tähtääville Avoimen yliopiston opiskelijoille. Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on opiskelun ja tulevan työn kannalta tarpeellinen taito.

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat opiskelua, joten ota ne ohjelmaasi jo opintojesi alkuvaiheessa. Useimmissa oppiaineissa aineopintojen kirjallisuus on englanninkielistä. Kielitaitoa ei voi saavuttaa hetkessä, vaan sen hankkimiseen voi kulua vuosiakin. Kieli- ja viestintäopinnot kannattaa ajoittaa harkiten. Varminta on ehkä ottaa ohjelmaansa eri kielet eri lukukausina, jotta aika ja voimat riittävät.

Millaista lähtötaitoa edellytetään?

Englannin ja ruotsin kurssit on suunniteltu opiskelijoille, joilla on ennestään lukiokursseja vastaavat taidot, ja suullisen taidon kurssille tulevilta edellytetään kykyä keskustella yleisistä aiheista englanniksi/ruotsiksi. Jos taidot näissä kielissä ovat olennaisesti heikompia (kouluopinnot jäivät puutteellisiksi, opinnoista on kulunut runsaasti aikaa tms.), on niitä täydennettävä ennen kielikursseja.

Miten voi täydentää taitojaan?

Jos ruotsin ja/tai englannin taidot ovat hyvin puutteelliset, paras vaihtoehto on hakeutua aikuislukioon suorittamaan kielten oppimäärä tai täydentäviä kursseja. Jos kertaus ja aktivointi riittävät, hakeudu Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten järjestämille englannin ja ruotsin kertauskursseille tai kertaa muutoin tietoja esim. kansalaisopistossa tai kesäyliopistossa.

Opiskelijaksi yliopistoon?

Jos mietit yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakemista, sinun kannattaa suorittaa kieli- ja viestintäopintoja jo etukäteen Avoimessa yliopistossa. Opetus järjestetään pääosin ilta-aikoina ja viikonloppuisin. Jos suunnittelet yliopistoon hakemista Avoimen yliopiston väylän kautta, Avoimen yliopiston tarjonnassa olevien kieli- ja viestintäopintojen suorittamista etukäteen suositellaan.

AHOT: Korvaavuudet

AHOT eli Aikaisemmin Hankitun Osaamisen Tunnistaminen ja tunnustaminen.

Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelija voi saada korvaavuuden pakollisena tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista Kielikeskuksen linjaamien AHOT-periaatteiden mukaan. HUOM! Korvaavuutta voi siis hakea vasta siinä vaiheessa, kun on päässyt yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

Tutustu korvaavuuksien myöntämisperiaatteisiin Kielikeskuksen verkkosivuilla: https://www.uef.fi/web/kielikeskus/ahot-korvaavuudet 

Eurooppalainen viitekehyksen taitotasoasteikko

Opintojaksokuvausten yhteydessä on viittauksia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon. Tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, millaista kielitaitoa kursseille osallistuminen edellyttää. Viittaukset ovat suuntaa-antavia.

Taitotasokuvaukset löytyvät Kielikeskuksen verkkosivuilta:https://www.uef.fi/web/kielikeskus/taitotasokuvaukset