Oppaan Sivuaine: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25-30 op

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (25 op) ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille weboodissa.

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
Tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.
Ymmärtää johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.
Perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja kehittää akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Sisältö
5410176 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
5410178 Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
5425020A Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
5410179 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

(AY5410125 Akateemisista opiskelutaidoista työelämän valmiuksiin 5 op, ei koske opiskelijoita, joilla on perustutkinto- tai jatkuvan oppijan opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistossa)


Opintokokonaisuuteen liittyvä neuvonta ja lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi


Opintokokonaisuuden koostaminen: sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(a)uef.fi. Pyydä koostamista sähköpostitse sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat suoritusmerkinnät löytyvät opintosuoritusotteeltasi.