Oppaan Kauppatieteiden tohtoriohjelma, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kauppatieteiden tohtoriohjelma tuottaa perinteiset kauppatieteelliset oppiainerajat ylittävää ja kansainväliset vaatimukset täyttävää liiketaloudellista tutkimusosaamista. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat tekevät kummallakin kampuksella määritellyn tutkimusprofiilin suuntaista tutkimusta tavoitteenaan joko kauppatieteiden lisensiaatin tai kauppatieteiden tohtorin tutkinto.

5012002 Yleiset valmiustaito-opinnot / Transferable Skills Studies 10 ECTS:

5210923 Research Methodologies and Methods, minimum 6 ECTS

Other doctoral skills studies, max 4 ECTS:
-you may complete courses offered by UEF Doctoral School,
-Academic Writing, max 4 ECTS
-Philosophy of Science and Research Ethics, max 4 ECTS
-Other doctoral level courses provided by graduate schools and universities
-Pedagogical Studies, max 4 ECTS

5210921 Teaching/Opetustehtävät, max 4 ECTS:
Yhteisiin valmiustaito-opintoihin voi sisällyttää opetustehtäviä yhteensä enintään 4 op seuraavasti:

-Luennointi 2 op/10h
-Harjoitukset 1 op/10h
-Kandidaatintutkielman tai pro gradu –tutkielman ohjaus 0,5 op/opinnäytetyö (valmiin opinnäytetyön tarkastajana toimiminen ei riitä opintosuorituksiin)

5210922 Conference and international scientific publication, max 4 ECTS / Yhteisiin valmiustaito-opintoihin voi sisällyttää konferenssiesityksiä ja julkaisuja yhteensä enintään 4 op seuraavasti:

-kansallinen/kansainvälinen tutoriaaliesitys 1 op
-kansainvälinen (väitöskirjan ulkopuolella oleva) journaljulkaisu 1 op
-tutkimusvierailu ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa (+ raportti) 1 op/2 vk

Tieteen ja tutkimusalan opinnot/Studies in Major 30 ECTS
Compulsory courses 6 ECTS + 24 ECTS as follows:
5210911 Introduction to Business Research and Theory 3 ECTS
Research Seminar for Doctoral Students in major 3 ECTS
Pääaineen opinnot/Courses in Major 24 ECTS