Oppaan Sivuaine: Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, 2015-16 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2321307 TVT1: Pedagogisia ja oppimisteoreettisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön 5 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2321308 TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön 5 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2321309 TVT3: Soveltava tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen opetuksessa ja oppimisessa 10 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2321310 TVT4: Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tutkimuksen arviointi 5 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto