Oppaan Sivuaine: Venäjä- ja rajatutkimus, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

TENTTIJÄRJESTELYT

Seuraavat järjestelyt koskevat Historia- ja maantieteiden laitoksen vastuulla olevia opintojaksoja

SÄHKÖISET TENTIT

LUENTOTENTIT/ LUENTOKUULUSTELUT

RÄSTITENTITOppaaseen kuuluvien opintojaksojen tentit

HUOM! Luettelossa voi näkyä myös muiden yksiköiden tenttejä. Tarkasta ilmoittautuessasi, että ilmoittaudut oikean yksikön järjestämään tenttiin!

Kirjainlyhenne opetustapahtuman nimen edessä tarkoittaa kampusta, jolla opetus tai tentti järjestetään: J = Joensuu, K = Kuopio.
Tenttipäivittäin Opintojaksottain

Opas ei sisällä tenttejä.