Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5311207 J: Arvonlisäverotuksen perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311206 J: Elinkeinoverotuksen perusteet 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311106 J: EU Law in Member States 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311094 J: Eurooppalainen valtiosääntöoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311104 J: Eurooppaoikeuden perusteet 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311205 J: Henkilöverotuksen perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311407 J: Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311707 J: Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311418 J: Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op  Oikeustieteet (J)  
5311095 J: Lainvalmistelu 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311706 J: Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311107 J: Objectives, Principles and Interpretation of EU Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311610 J: Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311208 J: Perintö- ja lahjaverotus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311092 J: Perus- ja ihmisoikeudet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311105 J: Public EU Law 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311093 J: Public International Law 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311504 J: Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311508 J: Rikosoikeus ja rikosprosessioikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311507 J: Rikosten seuraamukset 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311506 J: Siviiliprosessioikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311091 J: Valtiosääntöoikeus 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311204 J: Vero-oikeuden perusteet 5 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5311304 J: Yleishallinto-oikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311705 J: Ympäristönsuojeluoikeus 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311704 J: Ympäristöoikeuden perusteet 5 op  Oikeustieteet (J)  
5311708 J: Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op  Oikeustieteet (J)  
5216101 Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op  Kauppatieteet, Joensuu (J)  
5313904 Kansantaloustieteen perusteet 6 op  Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K)  
2240401 Oikeudellinen päätöksenteko ja todistajan kuulustelu 5 op / 5 ov  Psykologia (J)  
3622223 R-kieli 2 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K)  
3622224 SPSS-verkkokurssi 1 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K)  
5210110J Taloustieteen perusteet 6 op  Kauppatieteet, Joensuu (J) Hae opetus ja tentit 
Laajenna Yleisopinnot