Oppaan Oikeustieteiden sivuaineopas, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op  Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5311012 J: Introduction to Legal Studies and Finnish Legal System 2 op  Oikeustieteet (J) Hae opetus ja tentit 
5010103J Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op  Yhteiskuntatieteet (J,K) Hae opetus ja tentit 
5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op / 2 ov  Kauppatieteet, Joensuu (J) Hae opetus ja tentit 
5010106J Tilastollisten menetelmien työpaja 5 op  Kauppatieteet, Joensuu (J) Hae opetus ja tentit