Oppaan Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE), 2018-19 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2015241 Akateemiset työelämätaidot (SCE) 5-10 op  Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J)  
1145012 Business for PhD Students 2 op  Tohtorikoulu  
8010061 Conference English 3-5 op  Kielikeskus, yhteiset (J,K)  
2015215 Elämänkulku, työelämä ja koulutus -tutkijaseminaari 2-7 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
8010064 English for Doctoral Students 4 op  Kielikeskus (J,K)  
8010060 English for Postgraduate Students 4 op  Kielikeskus, yhteiset (J,K)  
2013235 Haastatteluaineiston hankinta ja analysointi (Kasvatustieteiden tohtoriohjelma) 2 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2015242 How to write an article? 5 op  Filosofisen tiedekunnan yhteiset (J,S) Hae opetus ja tentit 
2015212 Kevätkoulu (SCE) 2-5 op  Filosofisen tiedekunnan yhteiset (J,S)  
2015214 Kulttuurien ja kielten kohtaamisten tutkijaseminaari 5-7 op  Humanistisen osaston yhteiset (J)  
2011112 Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiset perusteet jatko-opiskelijoille 5 op  Filosofisen tiedekunnan yhteiset (J,S)  
5012012 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät jatko-opiskelijoille 5 op  Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiset (J,K,S)  
2011113 Kvantitatiivisten menetelmien kurssi jatko-opiskelijoille 5 op  Filosofinen tiedekunta  
2013232 Laadullisen tekstiaineiston analyysi Atlas-ti ohjelmalla 1 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
8010051 Mediaviestintää jatkokoulutettaville 2 op  Kielikeskus, yhteiset (J,K)  
2013231 Mixed methods -tutkimus jatko-opiskelijoille 3 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2013238 Mplus-jatkokurssi 3 op  Psykologia (J) Hae opetus ja tentit 
2013236 Mplus-ohjelman ja rakenneyhtälömallien peruskurssi 3 op  Psykologia (J) Hae opetus ja tentit 
8022030 Open Science 1 op / 0.6 ov  Kirjasto (J,K,S) Hae opetus ja tentit 
8010053 Puheviestintää jatkokoulutettaville 2 op  Kielikeskus, yhteiset (J,K)  
5115118 Rajat, liikkuvuus ja Venäjä -tutkijaseminaari 5-7 op  Historia- ja maantieteiden laitoksen yhteiset (J), Karjalan tutkimuslaitoksen toiminta (J)  
2013237 Research Design and Emergent Methods in Social Science Research 1-3 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
1145006 Research Project Management 2 op  Tohtorikoulu Hae opetus ja tentit 
5119333 Research Seminar (Natural resources, Environment and Society) 10 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
1145010 Research Supervision 1 op  Tohtorikoulu Hae opetus ja tentit 
5521010 Sosiaalipedagogiikan jatkokoulutusseminaari 5 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K)  
5522010 Sosiaalipsykologian jatkokoulutusseminaari 5-10 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K)  
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville 2 op  Kielikeskus, yhteiset (J,K)  
2015221 Tieteenalakohtaiset metodiopinnot (SCE) 5-10 op  Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J)  
5010108 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2 2-5 op  Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5010107K Tilastollisten menetelmien työpaja jatko-opiskelijoille 5 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K) Hae opetus ja tentit 
1145018 Tohtoriopinnot, ura ja verkostoituminen 1 op  Tohtorikoulu Hae opetus ja tentit 
1145001 Tutkija- ja ohjaajakoulutusseminaari 1 op  Tohtorikoulu  
2418103 Tutkijaseminaari (eksegetiikka) 5 op  Teologian osaston yhteiset (J)  
2428203 Tutkijaseminaari (kirkkohistoria) 5 op  Läntinen teologia (J)  
2438203 Tutkijaseminaari (kirkkohistoria) 5 op  Ortodoksinen teologia (J)  
2438703 Tutkijaseminaari (kirkkomusiikki) 5 op  Ortodoksinen teologia (J)  
2438403 Tutkijaseminaari (käytännöllinen teologia) 5 op  Ortodoksinen teologia (J)  
2428403 Tutkijaseminaari (Käytännöllinen teologia) 5 op  Läntinen teologia (J)  
2015216 Tutkijaseminaari (SCE) 5 op  Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J)  
5525900 Tutkijaseminaari (sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka) 5-10 op  Yhteiskuntatieteet, Joensuu (J)  
2438303 Tutkijaseminaari (systemaattinen teologia ja patristiikka) 5 op  Ortodoksinen teologia (J)  
2428303 Tutkijaseminaari (systemaattinen teologia) 5 op  Läntinen teologia (J)  
2428503 Tutkijaseminaari (uskonnonpedagogiikka) 5 op  Läntinen teologia (J)  
2418603 Tutkijaseminaari (uskontotiede) 5 op  Teologian osaston yhteiset (J)  
1145004 Tutkimuksen metodologia ja historia 1.5-3 op  Tohtorikoulu  
8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta 2 op  Kirjasto (J,K,S) Hae opetus ja tentit 
2015246 Tutkimusaineistojen kääntäminen (SCE) 2 op  Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J)  
1145003 Tutkimusetiikan perusteet 1 op  Tohtorikoulu  
5113309 Tutkimusseminaari, maantiede 6 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5111759 Tutkimusseminaari, Suomen ja yleinen historia 6 op  Historia (J)  
5113109 Tutkimusseminaari, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka 6 op  Historia- ja maantieteiden laitoksen yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2015262 Tutkimussuunnitelma -työpaja (SCE) 2 op  Filosofisen tiedekunnan yhteiset (J,S)  
2015261 Tutkimusta tukevat opinnot (SCE) 5-20 op  Suomen kieli ja kulttuuritieteet (J)  
1145020 Vuorovaikutteinen johtaminen 1 op  Tohtorikoulu