Oppaan Sivuaineet kauppatieteissä, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Tieteell. jatkokoulutus
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Opintoja