Oppaan Sivuaine: Suomen kieli ja kääntäminen, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2132913 Journalistinen kirjoittaminen 3 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J)  
2132918 Kirjoitetun kielen normit 5 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J)  
2132919 Kontrastiivinen kielioppi 5 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J)  
2132914 Suomalainen virkakieli ja hallinnon tekstilajit 5 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J)  
2132917 Tekstin laatimisen perusteet 5 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J)  
2132904 Tieteellinen kirjoittaminen (suomen kieli ja kääntäminen) 2 op  Vieraat kielet ja käännöstiede (J)