Oppaan Sivuaine: Filosofian opinto-opas, Kuopion kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K), Oikeustieteet (J)  
5313122 Etiikka 1, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K) Hae opetus ja tentit 
5313160 Filosofian menetelmät 6 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313161 Filosofian menetelmät, luennot 2 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K), Oikeustieteet (J)  
5313110 Filosofian perusteet 6 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K) Hae opetus ja tentit 
5313120 Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313170 Metafysiikka 6 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K), Oikeustieteet (J)  
5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K) Hae opetus ja tentit 
5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313118 Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti 2 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K), Oikeustieteet (J)  
5313121 Yhteiskuntafilosofia 1, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K) Hae opetus ja tentit