Oppaan Sivuaine: Filosofian opinto-opas, Kuopion kampus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5313243 Eläinfilosofia 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313244 Eläinfilosofia, luennot 2 op  Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313211 Etiikka 2 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313281 Filosofian historia 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313282 Filosofian klassikko 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313283 Filosofinen ihmistutkimus 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313237 Hyvinvoinnin filosofia, luennot 2 op  Yhteiskuntatieteet, Kuopio (K) Hae opetus ja tentit 
5313223 Ilmastopolitiikan filosofia, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K) Hae opetus ja tentit 
5313222 Poliittinen filosofia 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313262 Soveltava etiikka 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313261 Soveltava etiikka, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313251 Tieteenfilosofia 2 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313221 Yhteiskuntatieteiden filosofia 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313242 Ympäristöfilosofia 5 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
5313241 Ympäristöfilosofia, luennot 2 op  Oikeustieteet (J), Yhteiskuntatieteet (J,K)  
Laajenna Perusopinnot