Oppaan Sivuaine: Ihmisen biologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
4429404 Elimistön säätelyjärjestelmät 6 op  Biolääketiede (K)  
4429406 Ihmisen biologian erityiskysymykset 4 op  Biolääketiede (K)  
4429401 Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op  Biolääketiede (K)  
4429403 Ruoansulatus ja aineenvaihdunta 4 op  Biolääketiede (K)  
4445606 Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op  Biolääketiede (K)  
4429402 Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op  Biolääketiede (K)