Oppaan Fysiikan ja matematiikan sivuaineopinnot, Kuopio, 2020-21 tiedot


Fysiikan ja matematiikan sivuaineopinnot, Kuopio, 2020-21

Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Opintojaksojen järjestäminen

Opintojakson järjestäminen opetussuunnitelman mukaisesti edellyttää, että sille osallistuu vähintään 5 opiskelijaa. Jos opiskelijoita on vähemmän, opintojakso voidaan perua kokonaan tai järjestää muulla tavoin (esim. monimuoto-opetuksena, kirjatenttinä).

Laskuharjoitukset

Monen laitoksen kurssin (mm. fysiikan peruskurssit) suoritusvaatimuksissa on aktiivinen osallistuminen laskuharjoituksiin (tyypillisesti 40 % harjoituksista pitää olla tehtynä). Aktiivinen osallistuminen oikeuttaa osallistumaan välikokeisiin ja loppukuulusteluun. Kurssin aikana tehdyt suoritteet ovat pääsääntöisesti voimassa vain kurssin ajan eli uusintakuulusteluun saakka. Kurssin voi aina kuitenkin suorittaa yleisessä kuulustelussa, jolloin laskuharjoitusvaatimusta ei ole (pois lukien harjoitustyöt). Yleisen kuulustelun tehtävissä on usein kuitenkin vaativampia tehtäviä, joilla laskurutiinit ja soveltamisen taidot testataan.Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Aineopinnot
Laajenna Perusopinnot