Oppaan Sivuaine: Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot, 2020-21 tiedot



Yleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Perusopinnot