Oppaan Sivuaine: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J)  
2310122c Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Kaako 2 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2310122y Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2310123c Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Kaako 3 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2310123y Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J)  
2310211b P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (harjoitusryhmät) 2 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2310211a P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2230108 Toimijana kasvatusalalla (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit