Oppaan Sivuaine: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2230316 Active Citizenship and Non-formal Education 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230331a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230331b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230338a Kasvatuksen historia, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230338b Kasvatuksen historia, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230334a Kasvatusfilosofia, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2230334b Kasvatusfilosofia, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2230337a Kasvatussosiologia, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2230337b Kasvatussosiologia, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2220311b Kvalitatiivinen tutkimus 2, harjoitukset 1 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2220311a Kvalitatiivinen tutkimus 2, luennot 2 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2320304b Kvantitatiivinen tutkimus 2, harjoitukset 1 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2320304a Kvantitatiivinen tutkimus 2, luennot 2 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2230303a P: Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230303b P: Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230336a Pedagogiikka, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230336b Pedagogiikka, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230603 Syventyminen sivuaineen tutkielman erityiskysymyksiin 4 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Perusopinnot