Oppaan Sivuaine: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2230222 Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen klassikot 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J) Hae opetus ja tentit 
2230202H Kvalitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 2 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2230202L Kvalitatiivinen tutkimus 1, luennot 3 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2320204b Kvantitatiivinen tutkimus 1, harjoitukset 1 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2320204a Kvantitatiivinen tutkimus 1, luennot 4 op  Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2230220a P: Koulutuksen suunnittelu, aikuiskasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230220b P: Koulutuksen suunnittelu, kasvatustiede 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230219 P: Oppiminen ja oppimisympäristöt 5 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230501 Seminaarityöskentely (teemaseminaari) 4 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
2230502 Teemaseminaariraportti (sivuaine) 6 op  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus (J)  
Laajenna Perusopinnot