Oppaan Sivuaine: Ortodoksinen teologia, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
2411104S EKS perusopintoja: Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op  Teologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2411103N EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op  Teologian osaston yhteiset (J)  
2411101 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op  Teologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2411102N EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op  Teologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2421201 KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op  Teologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2431203 KH perusopintoja: Johdatus ortodoksisuuteen ja Venäjän kirkon historiaan 4 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431202 KH perusopintoja: Ortodoksisuus Karjalassa ja Suomessa 3 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431704 KM perusopintoja: Johdatus ortodoksiseen kirkkomusiikkiin 2 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431702 KM perusopintoja: Slaavilainen perinne 2 op  Ortodoksinen teologia (J)  
2431701 KM perusopintoja: Varhaiskristillinen kausi ja Bysantti 3 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431401N KT perusopintoja: Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431403N KT perusopintoja: Pastoraaliteologia 2 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431406 KT perusopintoja: Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431301N ST perusopintoja: Dogmatiikka ja dogmihistoria 2-5 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431305 ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431306 ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op  Ortodoksinen teologia (J) Hae opetus ja tentit 
2431302N ST perusopintoja: Patristiikka 2-3 op  Ortodoksinen teologia (J)  
2411604 UTI perusopintoja: Maailman uskonnot 4 op  Teologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit 
2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op  Teologian osaston yhteiset (J) Hae opetus ja tentit