Oppaan Sivuaine: Kansantaloustieteen perusopinnot, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
5420033 Ekonometrian tilastolliset menetelmät 3 op  Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K)  
5420237 Mikrotalous 6 op  Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K) Hae opetus ja tentit 
5420038 Toimialan taloustiede 5 op  Sosiaali- ja terveysjohtaminen (K) Hae opetus ja tentit 
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Perusopinnot