Oppaan Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Kieli- ja viestintäopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
3710122 Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta 7 op  Ympäristötieteet (K) Hae opetus ja tentit 
3710120 Eliökunnan monimuotoisuus 7 op  Ympäristötieteet (K)  
5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116107 Ihminen ja ympäristö 5 op  Ympäristöpolitiikka (J) Hae opetus ja tentit 
5119119 Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op  Ympäristöpolitiikka (J) Hae opetus ja tentit 
5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J) Hae opetus ja tentit 
5116112 Maantieteiden perusteet 5 op  Maantiede (maantiede ja yhteiskuntamaantiede) (J)  
2310211b P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (harjoitusryhmät) 2 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2310211a P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  
2310212 P: Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
2310213 P: Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op  Kasvatustieteiden ja psykologian osaston yhteiset (J), Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Hae opetus ja tentit 
3622213 Regressiotekniikat 4 op  Tietojenkäsittelytiede (J,K)  
3710121 Solu- ja molekyylibiologian perusteet 8 op  Ympäristötieteet (K) Hae opetus ja tentit 
5119117 Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
5119118 Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op  Ympäristöpolitiikka (J)  
3710123 Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 op  Ympäristötieteet (K) Hae opetus ja tentit 
Laajenna Yleisopinnot